Dłużnik wekslowy – kim jest?

Słyszałeś wiele razy pojęcie dłużnika wekslowego, ale nie wiesz, co oznacza? Chciałbyś się dowiedzieć, czym dokładnie jest weksel i jaka jest jego funkcja? Jest to przede wszystkim forma zabezpieczenia wystawiana przez banki i różnego rodzaju firmy. Dłużnicy wekslowi muszą spłacić określoną należność. Sprawdź, do czego jeszcze zobowiązuje ten dokument.

Kim jest dłużnik wekslowy?

Osoba, która podpisuje się pod wekslem, nazywana jest dłużnikiem wekslowym. Nie jest to jednak szczegółowe wyjaśnienie tego pojęcia. Dlatego warto zapoznać się z bardziej złożonymi definicjami, które pozwalają zrozumieć prawa i obowiązki dłużnika.

  • Wystawca weksla – osoba, które podpisała się na dokumencie pod słowem „zapłacę”.
  • Akceptant weksla – jest to otrzymujący żądanie zapłaty od posiadacza weksla.
  • Indosant weksla – przekazuje prawa wynikające z dokumentu innej osobie.
  • Poręczyciel weksla – bierze odpowiedzialność za całość lub część zobowiązania.

Można więc powiedzieć, że dłużnik wekslowy jest szerokim pojęciem. Najważniejszym obowiązkiem tej osoby jest jednak zawsze spłata należności. W przeciwnym wypadku naraża się ona na problemy prawne. Windykacja polubowna czy proces sądowy przeprowadzane na podstawie weksla są wyjątkowo skuteczne.

Weksel – czym jest?

Papier wartościowy zwany wekslem przygotowywany jest zgodnie z przepisami specjalnej ustawy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje weksli – trasowany i własny. Główną różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest osoba, która zobowiązuje się do spłaty długu. W przypadku tego pierwszego jest to wystawca, natomiast ten drugi wydawany jest dłużnikowi, który musi zwrócić określoną sumę pieniędzy. Weksle są bardzo przydatnym narzędziem przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Oprócz jego dwóch podstawowych typów wyróżnia się też dwie inne kategorie tych dokumentów.

  • Weksel in blanco – zawiera podpisy wystawcy i akceptanta, ale nie ma z góry określonej kwoty płatności. Jest to bezterminowe zabezpieczenie długu, którego wysokość jest niemożliwa do ustalenia.
  • Weksel ciągniony – ten dokument służy do wskazania dłużnika wekslowego, który ma zapłacić wskazaną należność na rzecz określonego wierzyciela.

Na czym polega egzekucja weksla?

Wierzyciel decydujący się na egzekucję weksla nie musi podejmować żadnych skomplikowanych działań. Wystarczy, że złoży on pozew w trybie postępowania nakazowego. Uzyskanie nakazu zapłaty w tym przypadku nie wymaga więc wszczynania standardowej procedury sądowej, która wiąże się z koniecznością nakładów finansowych i czasowych.

Wydanie wyroku przez sąd zobowiązuje dłużnika wekslowego do zapłaty roszczenia w ciągu 14 dni. Zignorowanie tego nakazu powoduje automatyczne skierowanie sprawy do komornika. Wszystkie przywileje są więc po stronie wierzyciela. W trakcie procesu sądowego dłużnik nie dostaje nawet czasu na wybronienie się, ponieważ pod uwagę brane są tylko dowody złożone z pozwem.

Dlaczego warto stosować weksle?

Każdy wierzyciel chce zabezpieczyć się, na wypadek spóźnialskich dłużników. Weksel, który nie uległ przedawnieniu, jest dowodem upoważniającym do dochodzenia ściśle określonej sumy pieniędzy. Do przeprowadzenia windykacji warto zaangażować profesjonalistów z firmy Hadyński Inkaso. Wtedy można mieć pewność, że sprawa zostanie rozwiązana najszybciej, jak to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *