Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Chcesz wystartować z nowym biznesem? Masz pomysł ale nie wiesz jak go zrealizować? Załóż jednoosobową działalność gospodarczą! Sprawdź ten artykuł i dowiedz się jak to zrobić.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, którą wykonuje się w sposób ciągły w imieniu własnym. JDG to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu, której głównym celem jest wygenerowanie zysku.

Podczas zakładania JDG przedsiębiorca nie musi wnosić kapitału zakładowego, a będąc właścicielem działalności — odpowiada za nią całym swoim majątkiem. Właścicielowi jednoosobowej działalności gospodarczej przysługuje:

 • możliwość korzystania z uproszczonej księgowości, takiej jak podatkowa księgo przychodów i rozchodów,
 • możliwość zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z innymi firmami,
 • oddanie pełnomocnictwa dla biura rachunkowego, dzięki czemu przedsiębiorca ma “z głowy” sprawy księgowe.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Warunkiem założenia JDG jest złożenie wniosku o wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis jest całkowicie darmowy i jest potwierdzeniem założenia działalności.

Wniosek do CEiDG można złożyć tradycyjnie w urzędzie, listownie wysyłając dokumenty do odpowiedniego urzędu lub internetowo poprzez profil zaufany. 

Co wpisać w CEiDG?

Podczas wypełniania wniosku musisz umieścić w nim m.in.:

 • nazwę firmy,
 • własne imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • nazwę skróconą,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • miejsce prowadzenia działalności,
 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
 • adres przechowywania dokumentacji księgowej,
 • kody PKD
 • dane właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego,
 • numer NIP i REGON
 • przewidywaną liczbę zatrudnionych pracowników,
 • numer, serię i rodzaj dokumentu tożsamości,
 • informacje na temat ubezpieczenia w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • oświadczenie o wybranej formie opodatkowania dochodów.

Obowiązki właściciela JDG

Jeżeli założysz jednoosobową działalność gospodarczą musisz spełniać pewne obowiązki. Najważniejszym z nich jest rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Musisz regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy, podatek VAT oraz składki ZUS. Właściciel JDG zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, w tym do przechowywania wszelkich faktur, kosztów, dokumentów, paragonów i raportów dobowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza bez rejestracji w CEiDG

Istnieje możliwość założenia JDG bez rejestracji w CEiDG, gdy właściciel jest osobą fizyczną, a przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu:

 • od stycznia do września – wartości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • od lipca do grudnia – wartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

Brak rejestracji jest możliwy również wtedy, gdy właściciel nie prowadził działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Rejestracji w CEiDG nie wymagają także:

 • działalności gospodarcze w zakresie agroturystyki,
 • produkcja wina przez rolników,
 • rolniczy handel detaliczny.

Obawiasz się założenia działalności i nadal nie wiesz jak zrobić to dobrze? Szukasz pomocy? Biuro rachunkowe w Szczecinie zrobi to za ciebie! Skup się na biznesie, a księgowość pozostaw nam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *