Tarcza finansowa 5 tysięcy- gdzie złożyć wniosek i jakie należy spełnić warunki?

Czym jest tarcza finansowa?

Pandemia COVID-19 wywarła wielki wpływ nie tylko na zdrowie obywateli czy życie społeczne. Jednym z negatywnych skutków pandemii jest osłabienie koniunktury gospodarczej. Aby temu zaradzić, sektor prywatny otrzymał wsparcie z budżetu państwa. Jednym z jego elementów jest pożyczka w wysokości 5 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pomoc w ramach tarczy finansowej?

Do pożyczki w wysokości 5 000 zł z tytułu tarczy finansowej uprawniony jest każdy przedsiębiorca, który:

– posiada status mikroprzedsiębiorcy, co oznacza, że przedsiębiorca  prowadzi jednoosobową działalność bądź zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie przekracza 9 pracowników. Ponadto, roczny przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro,

– prowadził działalność gospodarczą przed dniem 01.04.2020.

Kryterium decydującym o uzyskaniu pomocy z tarczy finansowej jest fakt, czy przedsiębiorstwo poniosło negatywne skutki gospodarcze w wyniku pandemii COVID-19. Jednym z najlepszych rozwiązań, by uzyskać odpowiedź na to pytanie, jest analiza finansów firmy (przychodów, dochodu) w porównaniu ze stanem sprzed pandemii.

Co ważne, na uzyskanie bezzwrotnej pożyczki nie ma wpływu branża, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, by uzyskane w ramach tarczy finansowej środki przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. opłaty księgowe, leasingowe, czynsz za lokal itp.).

Rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorcy, który uzyskał pożyczkę, jest fakt, iż przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w związku z czym nie ma obowiązku odprowadzenia podatku od umorzonej pożyczki.

Pożyczka wypłacana z tytułu walki ze skutkami pandemii COVID-19 ma charakter bezzwrotny z urzędu, co oznacza, że przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków, by zaciągnięte zobowiązanie zostało umorzone. Należy przy tym pamiętać, iż pożyczka ma bezzwrotny charakter tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie podejmie decyzji o zamknięciu/zawieszeniu działalności w okresie 3 miesięcy od dnia, w którym otrzymano wsparcie z tytułu tarczy finansowej. Jeśli tak się stanie, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w okresie 12 miesięcy (w równych spłatach spłacanych co miesiąc).

Gdzie złożyć wniosek o uzyskanie pożyczki w ramach tarczy finansowej?

Procedura składania wniosku nie jest skomplikowana. Wniosek o uzyskanie pożyczki należy złożyć do powiatowego urzędu pracy wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i można to zrobić na wiele sposobów:

  • osobiście,
  • drogą pocztową,
  • online (przez profil zaufany) – jest to obecnie najbardziej komfortowe rozwiązanie z powodu ograniczeń związanych z walką z pandemią COVID-19.

Odpowiednie formularze są dostępne na stronach internetowych urzędów pracy. Ponadto, wzory formularzy o uzyskanie pożyczki można znaleźć na platformie praca.gov.pl.

Środki, o które wnioskuje przedsiębiorca, zostaną przelane jednorazowo numer konta wskazany przed wnioskodawcę w formularzu. Wpłata zostanie zrealizowana w ciągu dwóch dni roboczych od zaakceptowania złożonego wniosku przez powiatowy urząd pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *