PPK- czy warto przystąpić? Charakterystyka PPK

W dzisiejszych czasach w dobie zmian demograficznych oraz zawirowań w polskiej i światowej gospodarce wiele osób może obawiać się o swoją przyszłość, w tym o swoją emeryturę. Jednym z kilku dostępnych na rynku rozwiązań są tzw. pracownicze plany kapitałowe, które stanowią swego rodzaju zabezpieczenie finansowe na okres gdy wybrana osoba przechodzi na emeryturę. Warto jednak bliżej zaznajomić się z PPK by wiedzieć czy rzeczywiście jest to opłacalna inwestycja.

PPK – na czym polega ta forma oszczędzania?

PPK, to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli jednej z kilku form oszczędzania i inwestowania części swoich środków na okres przejścia na emeryturę. Innymi słowy jest to dodatkowe źródło finansowe, z którego można korzystać już po ukończeniu 60 roku życia. Mechanizm działania Pracowniczych Planów Kapitałowych polega na regularnym, comiesięcznym wpłacaniu części swoich zarobków oraz środków pochodzących z trzech następujących źródeł:

  • wpłaty pracownicze – stanowią on 2% wynagrodzenia brutto jakie jest przelewane bezpośrednio na indywidualne konto pracownika;
  • wpłaty ze strony pracodawcy – pracodawca ma obowiązek dopłacać od 1,5% do nawet 4% brutto na indywidualne konto pracownika (kwota dopłaty zależna jest od wielu czynników);
  • wpłaty ze strony Skarbu Państwa – Skarb Państwa ma obowiązek wpłaty „powitalnej” kwoty w wysokości 250 złotych oraz wpłaty środków w wysokości 240 złotych na rok.

Z powyższych trzech źródeł został stworzony mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki czemu przez cały okres aktywności zawodowej można odłożyć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

W jaki sposób inwestowane są środki z pracowniczych planów kapitałowych?

Środki ulokowane na kontach pracowniczych planów kapitałowych są zarządzane przez trzy rodzaje podmiotów. Należą do nich Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Emerytalne, oraz Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Jedynie te instytucje mają pełne prawo do zarządzania, obracania oraz zapewnienia bezpieczeństwa środków zgromadzonych na pracowniczych planach kapitałowych.

Dzięki obecności tychże instytucji koszt obsługi pracowniczych planów kapitałowych jest stosunkowo niski – wynosi on 0,4% w skali roku środków zgromadzonych na rachunku wybranej osoby. Praktycznie poza tym rodzajem kosztu pracownik może cieszyć się zgromadzonymi środkami na rachunku, które może wypłacić w dowolnym momencie. Jednak warto sobie zdawać sprawę, iż im później środki zostaną wypłacone tym więcej można zarobić.

Czy warto przystąpić do PPK?

Pomimo niskiego ryzyka oraz możliwości zarabiania dodatkowych pieniędzy na swoją emeryturę wiele osób wciąż ma wątpliwości co do tego czy przystąpienie do PPK będzie miało sens. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż oprócz możliwości realnego zarabiania nawet niewielkich sum każdego miesiąca można znacząco zniwelować ryzyko, że po przejściu na emeryturę środki z niej nie pokryją wszystkich wydatków seniorów. Dodatkowo prowizoryczna opłata roczna za zarządzanie środkami na pracowniczych planach kapitałowych sprawia, że jest to jedna z najbardziej bezpiecznych form inwestowania swoich środków na odległą przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *