Zasiłek kindergeld- kiedy możemy się o niego starać?

Czym jest Kindergeld i kto może się o niego ubiegać?

Od momentu dołączenia przez Polskę do Unii Europejskiej, Polacy pracujący na terenie Niemiec, mają prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego na swoje dzieci. Kindergeld jest to niemieckie świadczenie dla dzieci. Przyznawane jest rodzicom uprawnionych lub ich opiekunom prawnym, gdy mamy do czynienia z dziećmi adoptowanymi bądź dziećmi pozostającymi w rodzinach zastępczych. 

Kindergald jest świadczeniem, które wypłacane jest w każdym miesiącu i przysługuje na każde dziecko. Zasiłek ten wypłacany jest do 18 roku życia dziecka. Jeżeli 18 urodziny dziecka mają miejsce w pierwszy dzień miesiąca, Kindergald przysługuje za okres do ostatniego dnia miesiąca, który poprzedza urodziny. W przypadku, gdy dane dziecko uczy się zawodu bądź jest w trakcie studiów, świadczenie może zostać przedłużone aż do 25 roku życia. W takim przypadku koniecznym będzie złożenie odpowiedniego wniosku.

Jakie warunki należy spełnić, by nabyć prawo do Kindergeldu?

Świadczenie przysługuje rodzicom bądź innym uprawnionym podmiotom, którzy pracują na terytorium Niemiec i jednocześnie podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wystarczy jednak, by tylko jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych spełniał wskazany warunek. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka musi być zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy albo musi posiadać własną działalność gospodarczą na terenie tego państwa albo może zostać oddelegowanym do pracy w Niemczech przez polską firmę. 

Wniosek o przyznanie tego zasiłku rodzinnego można składać od momentu zatrudnienia i podjęcia się pracy na terytorium Niemiec. Kindergeld przysługuje na dzieci, które zamieszkują w Polsce. W takim przypadku rodzic musi udowodnić poprzez dokumentację, że zamieszkuje z dzieckiem jednym i tym samym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że rodzic bądź opiekun prawny mieszka razem z dzieckiem, a sam wyjazd do Niemiec ma cele jedynie zarobkowe. 

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie Kindergeldu?

Ubiegając się o Kindergeld należy złożyć odpowiedni wniosek osobiście bądź przez pełnomocnika w tak zwanym Familienkasse, czyli Kasie Świadczeń Rodzinnych. Wzór wniosku można łatwo znaleźć, a także pobrać ze strony internetowej Kasy Świadczeń Rodzinnych. Proces ubiegania się o Kindergeld oraz złożenie wniosku może również nastąpić w formie online.

Wydanie decyzji dotyczącej przyznania Kindergeldu trwa od 2 do 6 miesięcy. W niektórych przypadkach, na przykład gdy osobą ubiegającą się jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, nawet do dwóch lat. Sam proces wydawania decyzji zależy od  kilku czynników, jak na przykład kompletności składnych dokumentów, kontaktu wnioskodawcy w razie zapytań Kasy Świadczeń Rodzinnych oraz porozumienia tej instytucji z polskimi urzędami.

Istotne jest także to, że wszelkie niezbędne dokumenty, które są dołączane do wniosku, muszą być przetłumaczone na język niemiecki, a także muszą zostać wystawione na europejskich drukach. Tłumaczenia muszą zostać dokonane przez przysięgłego tłumacza.

Kindergeld może być również wypłacany wstecz, ale jedynie do 6 miesięcy kalendarzowych od momentu złożenia wniosku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *