Czym zajmuje się księgowa?

Księgowość jest działem rachunkowości i polega na ewidencjonowaniu składników majątkowych oraz źródeł pozyskiwania finansów. Jest to prowadzenie ksiąg oraz dokumentów, które zawierają wpływy, wydatki oraz inne transakcje, które mają znaczenie dla majątku danego przedsiębiorstwa. 

Kto może zostać księgową?

Księgową może zostać właściwie każda osoba, która ukończyła studia z zakresu rachunkowości, finansów bądź matematyki finansowej albo specjalne kursy, a w dodatku posiada zdolność posługiwania się komputerem. Jest to ważne, gdyż obecnie na rynku znajduje się wiele programów komputerowych, które są przeznaczone do prowadzenia księgowości poszczególnych przedsiębiorstw. Najlepsze efekty oraz przygotowanie do wykonywania tego zawodu daje praktyka i praca w zawodzie, która jest dodatkowo uzupełniana na specjalnie przeznaczonych do tego kursach i szkoleniach. 

Co należy do obowiązków księgowej?

Podstawowym zakresem obowiązków należących do księgowej jest zarządzanie systemem rejestracyjnym całej księgowości. W praktyce oznacza to prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie zestawień obrotów i sald oraz katalogowanie dokumentacji. Ponadto, księgowa zajmuje się wyceną aktywów i pasywów przedsiębiorstwa i sprawdza dowody księgowe pod względem ich prawidłowości. Dodatkowo księgowa zajmuje się ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych. Praca księgowej obejmuje również wypełnianie deklaracji podatkowej oraz deklaracji ZUS. 

Zadania wykonywane przez księgową to nie tylko działania techniczne oraz wprowadzenie danych do tabelek. Od księgowej oczekuje się przede wszystkim znajomości przepisów prawnych z zakresu obszaru finansowania działalności różnych przedsiębiorstw i podmiotów. Przedsiębiorcy, a także osoby prywatne często oczekują od księgowej porady, w jaki sposób zoptymalizować swoje rozliczenia z Urzędem Skarbowym, czy też ZUS-em. Księgowa zajmuje się także wykrywaniem zagrożeń, które mogą wywołać negatywne skutki w aspekcie prawnym. 

Dział księgowości zwykle jest podzielony na kilka komórek organizacyjnych, tj. dział płac, kosztów i rozliczeń. Podział ten jest korzystny dla pracowników zajmujących się księgowością, gdyż mają oni szansę na doskonałe wykształcenie w danym obszarze księgowości. 

Na jakich aktach prawnych opiera się praca księgowej?

Bazowe akty prawne, które wykorzystywane są przez księgową w jej codziennej pracy to przede wszystkim ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Księgowa powinna znać także ustawę o podatku od towarów i usług. Jest to jednak podstawowy zbiór wiedzy prawnej, którą zna księgowa. Do tych kilku ustaw dochodzi bowiem szereg innych aktów prawnych oraz mnóstwo nowelizacji.

Przedmiotowe ustawy ułatwiają księgowej prawidłowe i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków. Dodatkowo, pracę księgowej upraszcza znajomość arkuszy kalkulacyjnych. Księgowa w trakcie swojej pracy kontaktuje się nie tylko z urzędem skarbowym, lecz także z innymi, pokrewnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Praca na takim stanowisku jest niezwykle odpowiedzialna oraz wymaga dokładności, skrupulatności i skupienia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *