Rozliczenia międzyokresowe – wszystko co musisz o nich wiedzieć

Prowadzenie firmy nie jest łatwe. Każdy przedsiębiorca musi stosować się do przepisów, a przy tym na bieżąco sprawdzać, czy owe przepisy się nie zmieniły. Dodatkowo też spółki prowadzące księgowość w oparciu o księgi rachunkowe muszą stosować się do zasady współmierności przychodów i kosztów. W takim przypadku stosowane są rozliczenia międzyokresowe. Czas na ich temat dowiedzieć się więcej.

Rozliczenia międzyokresowe – co warto wiedzieć?

Zasady współmierności przychodów i kosztów polega na tym, że w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty. Jednak dzieje się to w okresach, których one faktycznie dotyczą. Stąd też konieczne jest stosowanie rozliczeń międzyokresowych. Do takich rozliczeń odnosi się art. 39 ustawy o rachunkowości. Otóż rozliczenia międzyokresowe kosztów dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą są rozliczenia czynne. Dotyczą one tylko i wyłącznie przyszłych okresów sprawozdawczych. Drugim rodzajem są rozliczenia bierne. I tutaj musicie wiedzieć, że jednostki dokonują ich w wysokości zobowiązań, które prawdopodobnie zyskają. Oznacza to, że mogą one wynikać ze świadczeń wykonanych na rzecz danego przedsiębiorstwa i w tym przypadku kwota danego zobowiązania jest oszacowana w sposób szybki i wiarygodny. Oczywiście mogą dotyczyć też przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. W tym przypadku dotyczy to np. świadczeń emerytalnych.

Co zalicza się do ewidencji kosztów dotyczących rozliczeń międzyokresowych?

Do ewidencji kosztów polegających na rozliczeniach międzyokresowych zalicza się czynne rozliczenia międzyokresowe znane też jako 64-0, a także bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów znane jako 64-1. Właśnie do ewidencji takich kosztów dedykowane jest konto 64. Trzeba więc pamiętać, że na koncie 64-0 zawsze ujmuje się rozliczenia międzyokresowe kosztów, które związane są z kosztami o charakterze operacyjnym. Mogą one przy tym trwać dłużej niż 1 miesiąc. Przykładami są np. ubezpieczenia komunikacyjne, prenumeraty, które opłacane są z góry, podatek od nieruchomości czy reklama, przy czym dotyczy to zarówno reklamy w prasie, jak i internecie. Dodatkowo trzeba też wiedzieć, że czas rozliczenia kosztów jest uzależniony od okresu znajdującego się w dokumencie źródłowym. Zatem nie oznacza to, że księgowanie będzie następować na podstawie faktury, którą otrzyma przedsiębiorca. Jak już zauważyliście prowadzenie księgowości i rozliczeń międzyokresowych rzeczywiście nie jest łatwe, dlatego aby nie popełnić błędu, warto znaleźć dobre biuro rachunkowe, które będzie prowadzić Waszą księgowość w sposób precyzyjny i optymalny.

Czym jest bierne rozliczenie kosztów?

Bierne rozliczenia międzyokresowe, a także ich wysokość wynika ze zwyczajów handlowych. Oznacza to, że zawsze prezentuje się rezerwowe zobowiązania, a mianowicie takie zobowiązania ujęte są jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które pomniejszają koszt okresu sprawozdawczego. Oznacza to więc, że rozliczenia międzyokresowe bierne tworzy się, by pokryć koszty, których jednak nie poniesiono, jednak są one już przewidziane. Dodatkowo musicie jeszcze wiedzieć, że takie rozliczenia mogą być tworzone z takich zobowiązań jak przyszłe świadczenia dla pracowników czy koszty napraw gwarancyjnych. Co ciekawe księgowane koszty nie są w żadnym wypadku kosztami podatkowymi. Ujmuje się je tylko do celów bilansowych. Ujęcie podatkowe nastąpiłoby tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dane koszty zostałyby poniesione. Jak widzicie te przepisy są naprawdę skomplikowane, stąd też aby ograniczyć stres polecamy Wam dobre biuro księgowe takie jak Optimax.

O czym jeszcze pamiętać?

Podatnik tutaj rozumiany jako przedsiębiorca może zostać zobowiązany do ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Tutaj pojawia się więc pytanie, jak określić wysokość tych aktywów. Tak naprawdę nie jest to trudne, gdyż określa się ją jako przewidywaną do odliczeń w przyszłości od podatku. Oznacza to nie więcej, nie mniej, że należy w sprawozdaniu uwzględnić wartość, czyli podać potencjalną kwotę, która w przyszłości będzie stanowiła koszt podatkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *