czynny zal

Czynny żal – czym jest i jak z niego skorzystać?

Prowadzenie przedsiębiorstwa to spory zysk, ale również olbrzymia odpowiedzialność. Wszystkie działania podejmowane w firmie powinny odbywać się zgodnie z prawem. Naruszenie jakichkolwiek przepisów czy obowiązków może skutkować sporymi karami. Istnieje sposób, dzięki któremu przedsiębiorca pomimo wykroczenia, może uniknąć srogich konsekwencji. Jest to tzw. zasada czynnego żalu. Dowiedz się, czym ona jest i sprawdź, w jaki sposób z niej skorzystać.’

Czynny żal – co to takiego?

Czynny żal to instytucja, z której można skorzystać w momencie popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Stanowi ona formę samooskarżenia i ma na celu złagodzenie bądź zupełne oczyszczenie z nałożenia kar. Do przykładowych sytuacji, w których wskazane jest skorzystanie z możliwości czynnego żalu, należą:

  • brak terminowego złożenia zeznania podatkowego,
  • błędne i nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • bezprawne zastosowanie zwolnienia VAT,
  • zatajenie przed organem rozmiarów działalności.

Najczęściej błędy te nie są celowe i wynikają z niedopatrzenia, zaniedbania bądź braku dysponowania odpowiednią wiedzą. Istnieją również przypadki, w których czynny żal jest niemożliwy. Najczęstszym z nich jest sytuacja, w której przedsiębiorca dostał wezwanie w związku z czynem zabronionym, którego popełnienie zostało udokumentowane. Warto jednak skonsultować swoją indywidualną sytuację z doświadczonymi i wykwalifikowanymi księgowymi. Można ich znaleźć między innymi w M&B Biuro Rachunkowe.

W jaki sposób złożyć czynny żal?

Czynny żal można złożyć w dowolnym momencie w przypadku, gdy popełnione przestępstwo nie zostało udokumentowane przez organ ścigania. Usługę należy zrealizować w odpowiednim organie. Powinno być to miejsce, w którym podatnik dokonuje rozliczeń, mianowicie urząd skarbowy. Dokument, jakim jest czynny żal można pobrać z oficjalnej strony biznes.gov.pl. Należy w nim podać między innymi imię i nazwisko, adres oraz identyfikator podatkowy. W zawiadomieniu istnieje rubryka przeznaczona na dokładny opis i wyjaśnienie charakteru i okoliczności popełnionego czynu zabronionego. Co ważne, w momencie zgłaszania czynnego żalu należy również zapewnić o wywiązaniu się z zaległych zobowiązań oraz podać sposób, w jaki się to zrobiło.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy w deklaracji pojawił się błąd, a przedsiębiorca dokonał korekty dokumentu i złożył ją do odpowiedniej instytucji, to wnioskowanie o czynny żal nie jest konieczne.

Czynny żal – czy jest gwarancją niekaralności?

Złożenie czynnego żalu jest bardzo pomocnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Pozwala na ominięcie sporych sankcji i kar. Usługa nie gwarantuje jednak braku kary w przypadku, gdy organ posiada udokumentowane popełnienie przestępstwa lub gdy działania ścigające zostały wszczęte przed złożeniem wniosku. W takich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego ocenia czynny żal jako nieskuteczny, a przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień lub nawet poniesienia odpowiednich konsekwencji.

Aby uniknąć sytuacji, w której pojawi się potrzeba skorzystania z czynnego żalu, do prowadzenia przedsiębiorstwa warto podchodzić rzetelnie i systematycznie. Należy nieustannie zdobywać potrzebną wiedzę w zakresie zmian na rynku, jak i poprawnie przeprowadzać wszelkiego rodzaju dokumentacje w firmie. Jeśli przedsiębiorca nie ma na to czasu i woli zająć się innymi obszarami rozwijającymi biznes, to może on skorzystać z usług firm zewnętrznych. Profesjonalna obsługa księgowa pozwala na unikanie błędów, a co za tym idzie, nie prowadzi do konieczności składania do urzędu czynnego żalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *