Postępowanie upadłościowe firmy – co trzeba wiedzieć?

Ogłoszenie upadłości przed sąd to dopiero początek postępowania upadłościowego. Zanim jednak zaczniesz przygotowywać się do ogłoszenia upadłości, sprawdź możliwości restrukturyzacji. Obecnie obowiązujące prawo zakłada, że przedsiębiorcę ratuje się przed upadłością tak długo, jak to jest tylko możliwe.

Upadłość przedsiębiorstwa — czym jest?

Postępowanie upadłościowe ma charakter egzekucji uniwersalnej. Oznacza to, że w momencie ogłoszenia upadłości dotyczyć ona zaczyna całego majątku niewypłacalnego dłużnika. Upadłość przedsiębiorstwa to ostatni etap jego działalności, od którego nie ma odwrotu. Zanim więc sąd uzna niewypłacalność, podejmowane są innego rodzaju działania na rzecz przedsiębiorcy. Chodzi przede wszystkim o restrukturyzację, która często mylona jest z upadłością. Tutaj jednak chodzi o dostrzeżenie ryzyka upadłości i jego zniwelowanie poprzez odpowiednie działania, takie jak odsunięcie w czasie roszczeń dłużników z możliwością zawarcia układu, rozłożenie ich na możliwe do spłaty raty, stworzenie dla przedsiębiorcy przestrzeni, która umożliwi mu odzyskanie płynności finansowanie. Dopiero gdy tego typu działania zawiodą, uruchamia się postępowanie upadłościowe. W jego ramach wierzyciele wspólnie dochodzą praw od podmiotu ogłaszającego upadłość. Oznacza to, że ogłoszenie upadłości przez sąd stanowi właściwie dopiero początek całego postępowania, w ramach którego spełnione powinny zostać prawa wierzycieli.

Jak wygląda ogłoszenie upadłości?

Wyróżniamy różne rodzaje upadłości, natomiast wszystko rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku. Kiedy okazuje się, że postępowanie restrukturyzacyjne nie przyniosło skutku lub nie ma już właściwie szans na skuteczne jego przeprowadzenie, dłużnik składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłość. Do rozpoczęcia postępowania upadłościowego niezbędne jest podanie wszystkich danych pozwalających bezbłędnie zidentyfikować przedsiębiorcę, a także miejsca prowadzenia działalności, jak również podanie okoliczności uzasadniających i uprawdopodobniających wniosek. Dopiero po zatwierdzeniu upadłości przez sąd rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe, w ramach którego

  • przygotowuje się spisu wierzytelności,
  • ustala się skład i stan masy upadłości,
  • przeprowadza się likwidację i zaspokoją żądania wierzycieli niewypłacalnego dłużnika.

Można wyróżnić przede wszystkim dwa podstawowe rodzaje postępowania upadłościowego:

  • upadłość układowa zakłada, że dłużnik zawiera układ z wierzycielami, co może prowadzić do częściowego lub całościowego wstrzymania likwidacji majątku,
  • upadłość likwidacyjna prowadząca do spieniężenia majątku dłużnika, realizacji wierzytelności, co pozwala pozyskać środki na spłatę wierzycieli upadłego.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest upadłość likwidacyjna, natomiast świadomość możliwości, jakie daje upadłość układowa, której zapisy w dużej mierze zbliżają się do tych regulujących postępowanie restrukturyzacje, sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa także i tę ścieżkę.

Prawo upadłościowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Postępowanie upadłościowe to niewątpliwie ostatnia możliwość, która stoi przed przedsiębiorcą. Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR podkreśla jednak, że zanim sięgniemy po narzędzia upadłości układowej czy likwidacyjnej, warto spojrzeć na możliwości, jakie daje postępowanie restrukturyzacyjne. Jeśli tylko jest cień szansy na uratowanie przedsiębiorstwa, polskie prawo dzisiaj dopuszcza taką możliwość. Po restrukturyzację warto z pewnością sięgnąć w momencie, gdy pojawiają się pierwsze symptomy świadczące o utracie płynności finansowej grożącej w nieodległej perspektywie upadłością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *