Na czym polega coraz popularniejszy team building?

Na czym polega coraz popularniejszy team building?

W wielu firmach coraz częściej stosowanym terminem jest team building. Zbudowanie odpowiedzialnego i zgranego zespołu, który będzie w stanie prawidłowo wykonywać stawiane przed nimi zadania, jest bardzo ważnym elementem, od którego może zależeć to, jak dobrze dana firma będzie się dalej rozwijała. Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że najważniejsi w osiąganiu sukcesów w biznesie są ludzie, czyli zatrudnieni pracownicy. Jakie znaczenie ma team building? Jak zorganizować odpowiednio zgrany i skuteczny w działaniu zespół?

Znaczenie team building w miejscu pracy

Właściwa integracja wszystkich współpracujących ze sobą osób na pewno będzie miała duże znaczenie dla skuteczności prowadzonych przez nich działań i realizowanych zadań. Korzyści posiadania zgranego zespołu pracowników są znane każdemu managerowi. Team building na pewno będzie miał pozytywny wpływ na motywację pracowników do wykonywania swoich obowiązków oraz ich efektywność i lojalność wobec firmy. Team building sprawi, że współpracownicy będą doskonale znali swoje mocne i słabsze strony i będą potrafili w taki sposób rozdzielać między siebie otrzymane do wykonania zadania, żeby zawsze udawało się im osiągać zamierzone cele. Zbudowany w taki sposób zespół ludzi na pewno bardziej sobie ufa i jest bardziej efektywny niż grupa nieznających się zbyt dobrze i w żaden sposób niepowiązanych ze sobą pracowników. Zasada team building jako najważniejszy element budowy zgranego i skutecznego zespołu pracowników jest także często wskazywana przez wielu psychologów i skupionych na zwiększeniu skuteczności działań biznesowych mówców motywacyjnych.

W jaki sposób można stworzyć odpowiedni zespół pracowników?

Zbudowanie zgranego zespołu wymaga tego, żeby wszyscy będący jego częścią pracownicy mieli możliwość wejść ze sobą w dobrą interakcję. Bardzo dobrym sposobem na zbudowanie zgranego zespołu jest np. wspólny wyjazd szkoleniowy, na którym zespół będzie miał możliwość wspólnego wykonywania zadań i dzięki temu dobrego poznania swoich mocnych i słabszych stron. Taka metoda budowania team building na pewno jest najłatwiejsza, jednak nie jest jedyna. Dobrym rozwiązaniem może być też wspólne uczestnictwo pracowników w spotkaniu z mówcą motywacyjnym. Nakierowane na budowanie silnego i zgranego zespołu wykłady motywacyjne dla firm także pozwalają osiągnąć zamierzone cele. Można to zrobić wewnętrznie, korzystając z pomocy działu HR, lub współpracując ze specjalistami z zewnątrz.

Najlepsze rezultaty można osiągnąć, decydując się na powierzenie zadania poprowadzenia wykładów i warsztatów motywacyjnych dla zespołu doświadczonemu mówcy motywacyjnemu. To na pewno będzie dobra decyzja! Wśród osób, które świetnie radzą sobie z wykonywaniem takich usług, są także ludzie znani z pierwszych stron gazet i z telewizji. Mogą to być np. wybitni artyści lub sportowcy. Jednym z bardziej cenionych mówców motywacyjnych jest obecnie Robert Korzeniowski. Jest on utytułowanym sportowcem, który po zakończeniu kariery zaczął świadczyć usługi dla biznesu. Jego wieloletnie doświadczenie w stawianiu sobie odpowiednich celów i we właściwej motywacji do dalszej systematycznej pracy sprawia, że doskonale potrafi nawiązać kontakt ze swoimi słuchaczami i przekazać im wiele porad i sposobów na to, jak właściwie zmotywować się do działania. Budując zgrany zespół, czasami warto jest sięgać po niekonwencjonalne metody. Spotkanie z 4-krotnym mistrzem olimpijskim i 3-krotnym mistrzem świata w chodzie sportowym na pewno pozytywnie wpłynie na motywację wszystkich pracowników i znacznie pomoże w tworzeniu dobrze się rozumiejącego i zorientowanego na realizację stawianych przed nim zadań zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *