Międzyokresowe rozliczenia kosztów – co to takiego?

Prowadzenie księgowości w firmie to wymagające zadania. W księgach rachunkowych należy bowiem udokumentować wiele szczegółów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z nich są międzyokresowe rozliczenia kosztów. Co to takiego? Jakie są kategorie RMK? Dlaczego warto wybrać profesjonalną księgowość?

Księgowość w firmie – czym są międzyokresowe rozliczenia kosztów?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem kosztów. Wśród nich wymienić można np. koszty dotyczące przyszłych okresów, które należy ująć w ewidencji na koncie 640 – RMK. Co to oznacza?

Międzyokresowe rozliczenia kosztów (lub rozliczenia międzyokresowe kosztów – RMK) to termin, który określa koszty zawarcia udokumentowanej transakcji w jednym okresie, lecz dotyczące innego okresu lub wielu okresów. Można je podzielić na dwie kategorie:

  • rozliczenia międzyokresowe czynne – prezentowane po stronie aktywów. Występują w sytuacji, gdy transakcja została zawarta i udokumentowana w jednym okresie, lecz dotyczy także przyszłych okresów. Mowa tu np. o kosztach prenumeraty czasopisma, abonamentu lub ubezpieczenia, czynszach płaconych z góry czy też podatkach od nieruchomości,
  • rozliczenia międzyokresowe bierne – prezentowane po stronie pasywów. Występują w sytuacji, gdy firma poniosła już koszt danego okresu, jednak nie otrzymała faktury na niego. Mowa tu np. o kosztach zużycia wody odczytywanych na podstawie licznika, które są fakturowane raz na kwartał (na koniec okresu rozliczeniowego), kosztach planowanych remontów czy też premiach pracowników uzależnionych od wypracowanego przez nich zysku.

Co do zasady, polskie prawodawstwo nie precyzuje szczegółowych zasad ewidencji księgowej RMK. Firma musi zatem sama ustalić sposób ich udokumentowania, przy czym nie może on naruszać podstawowych zasad rachunkowości, takich jak ostrożność, współmierność przychodów i kosztów czy też periodyzacji. Dlatego księgowość warto powierzyć specjalistom. W rzetelny sposób udokumentują oni wszystkie zdarzenia gospodarcze oraz jasno przedstawią sytuację majątkową i finansową firmy. Pozwoli to firmie uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłową ewidencją księgową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *