terminowe lokaty.pl kapitalizacja kredytow

Kapitalizacja kredytów – czy jest równoznaczna z kapitalizacją odsetek?

Kapitalizacja odsetek to pojęcie stosowane w konstrukcjach produktów oszczędnościowych, np. lokat. Czym jest w praktyce i czym różni się od kapitalizacji kredytów? Sprawdźmy.

Głównym celem założenia lokaty jest czerpanie zysku ze zdeponowanego w banku kapitału. Na to, ile zarobisz na lokacie, wpływają przede wszystkim dwa wskaźniki:

  • wysokość oprocentowania, czyli wartość procentowa, jaką zapłaci bank za możliwość korzystania z Twojego kapitału;
  • kapitalizacja odsetek — częstotliwość dopisywania odsetek do kwoty kapitału.

Na czym polega kapitalizacja odsetek w praktyce?

Czym jest w praktyce kapitalizacja odsetek?

Wyobraź sobie, że umieściłeś na lokacie kwotę 10 000 zł. Każdego dnia Twój kapitał wygeneruje określony zysk (zależny od wartości oprocentowania). Kapitalizacja odsetek to nic innego jak częstotliwość dopisywania zarobionej kwoty do bazowej kwoty kapitału.

Przykład.

Jeśli bank stosuje miesięczną kapitalizację odsetek, na koniec każdego miesiąca kwotę kapitału początkowego (10 000 zł) zasili kwota wygenerowanego zysku. Podstawa naliczania odsetek przez pozostałą część okresu lokacyjnego z miesiąca na miesiąc będzie wyższa.W przypadku kapitalizacji odsetek po zakończeniu umowy, przez cały okres trwania lokaty podstawą naliczania zysków będzie jedynie zdeponowana kwota. Wszystkie wypracowane odsetki bank doliczy do niej jednorazowo, wraz z zamknięciem lokaty.
Częstsza kapitalizacja odsetek pozwala więc na regularne zwiększanie kwoty bazowego kapitału — podstawy do naliczania kolejnych zysków, a co za tym idzie – osiągnięcie wyższych profitów.

Wzór na kapitalizację odsetek

Aby samodzielnie wyliczyć, ile zysku przyniosą lokaty o odmiennej częstotliwości kapitalizacji, skorzystaj z poniższego wzoru:

K= W* (1+O/L)L*N

K — wartość kapitału wraz z odsetkami, jaki uzyskasz na koniec okresu lokacyjnego
W — wartość kapitału, który wpłaciłeś na lokatę
O — oprocentowanie lokaty w skali roku
L — liczba kapitalizacji w ciągu roku. Jeśli kapitalizacja ma miejsce na koniec rocznej lokaty, wartość wyniesie 1. Jeśli odbywa się co kwartał – 4, a jeśli co miesiąc – 12.
N — łączna liczba kapitalizacji odsetek przez cały okres trwania lokaty. Jeśli założyłeś lokatę na 2 lata, a kapitalizacja odsetek odbywa się raz na pół roku, wartość wskaźnika N wyniesie 4.

Czym jest kapitalizacja kredytów?

Pojęcie kapitalizacji odsetek stosuje się także w kontekście kredytów bankowych. Kapitalizacja kredytu (kapitalizacja kredytów) to naliczanie odsetek do kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Do kapitalizacji kredytu dochodzi z reguły w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spłaca terminowo swojego zobowiązania. W takich okolicznościach bank nalicza odsetki za opóźnienie, a te powiększają niezbędną do spłaty kwotę. Okres, po którym kredytodawca przypisze odsetki do kwoty kapitału to okres kapitalizacji (czas kapitalizacji).

Kapitalizacja jest procesem dodawania odsetek do całkowitej ceny kapitału. W zależności od konkretnego produktu finansowego ma jednak nieco inne zastosowanie.

Źródło:
https://www.bankier.pl/smart/kapitalizacja-odsetek-na-czym-polega#kapitalizacja-odsetek-co-to-jest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *