Jakie ulgi w PIT-37 warto rozliczyć?

Ulgi i odliczenia to prawo każdego podatnika, które można zastosować w określonych, preferowanych przez państwo sytuacjach. Efektem ich wdrożenia jest zmniejszenie wysokości podatku PIT, w tym najpopularniejszego PIT 37. Lista ulg i odliczeń co jakiś czas zmienia się, dlatego nie każdy wypełniający formularz pamięta o wszystkich istotnych punktach. Sprawdź, z czego możesz skorzystać i na jakie profity liczyć.

 1. Ulgi podatkowe, czyli jak obniżyć podatek?
 2. Kto rozlicza PIT 37?
 3. Co można odliczyć od podatku? Najpopularniejsze opcje

Wypełniając PIT 37 i rozliczając ulgi w PIT 37, możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń. Pierwszy typ to odliczenie od dochodu – często bardziej korzystne, bo pozwalające rozliczać się na zasadach dla niższego progu podatkowego. Drugi wariant, czyli odliczenie od podatku, zmniejsza kwotę, jaka składa się na podatek dochodowy.

Ulgi podatkowe, czyli jak obniżyć podatek?

Ulgi podatkowe rozliczasz, wypełniając formularz deklaracji PIT i dostarczając go w określonym terminie do urzędu skarbowego. Nie musisz robić tego ręcznie: rozliczenie PIT poprzez odpowiednie programy sprawia, że cały proces przebiega niemal automatycznie. Z tego samego poziomu uwzględnione zostaną także zasiłki w PIT 37.

PIT 37

Kto rozlicza PIT 37?

Do wypełnienia deklaracji PIT 37 zobowiązany jest każdy, kto świadczy pracę i uzyskuje dochody w firmie, której siedziba znajduje się na terenie Polski. Co ważne, ten dokument wypełniają wyłącznie osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. Są to zatem podatnicy uzyskujący dochody:

 • z tytułu stosunku pracy,
 • z tytułu stosunku służbowego,
 • z tytułu pracy nakładczej,
 • z tytułu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • z tytułu należności związanych z członkostwem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • ze stypendiów naukowych,
 • z tytułu umowy zlecenie, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych,
 • z tytułu przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Osoba rozliczająca się poprzez PIT 37 nie może osiągać przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Nie może być także wspólnikiem w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komandytariuszem i komplementariuszem w spółce komandytowej.

Co można odliczyć od podatku? Najpopularniejsze opcje

Które spośród odliczeń cieszą się największa popularnością?

 • Ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dzieci

Zdecydowanie najpopularniejsza ulga wprowadzona przez ministerstwo finansów. Może uwzględnić ją wypisujący zeznanie podatkowe rodzic lub opiekun za każdego małoletniego, względem którego wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Ulga wynosi wynosi 92,67 zł, jeśli dochody nie przekroczyły 112 000 zł.

 • Składki zdrowotne

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej można odliczyć również zapłacone za pośrednictwem płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko one są odliczane od bezpośrednio od podatku, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne odlicza się od dochodu. Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowę cywilnoprawną wykazują podczas sporządzenia imiennej informacji podatkowej 7,75% podstawy wymiaru składki, na podstawie w PIT-11.

 • Ulga za pracę za granicą, czyli tzw. ulga abolicyjna

Do tego odliczenia potrzebne są dokumenty zagraniczne (odpowiednik PIT 11) potwierdzające wysokość przychodów opodatkowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *