Co to jest błąd medyczny?

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Nie jest tajemnicą, że zdrowie nie jest nam dane na zawsze. Czasami zdarza się, że musimy udać się do odpowiedniego lekarza czy poddać niezbędnemu zabiegowi, by móc zadbać o jego poprawny stan. Nie zapominajmy jednak o tym, że medycy też są ludźmi i czasem zdarza się, że popełnią błąd, który niekiedy niesie za sobą poważne konsekwencje. O tym czym jest błąd medyczny, jak go udowodnić i w, jaki sposób uzyskać odszkodowanie dowiesz się z poniższego artykułu.

Błąd medyczny – definicja

Błąd medyczny jest pomyłką, która powoduje krzywdę i szkodę u pacjenta. Może być on spowodowany nie tylko niedopatrzeniem, ale także zaniechaniem. Jest to działanie niezgodne z nauką medycyny, do którego dochodzi zazwyczaj poprzez naruszenie zasad ostrożności obowiązujących przy wszelkich czynnościach lekarskich. Mogą być one związane nie tylko z diagnozą, ale także terapią czy rehabilitacją. Dotyczy on nie tylko lekarzy, ale także wszystkich tych, którzy pełnią zawody związane z medycyną. Za błąd medyczny może zatem odpowiadać pielęgniarka czy ratownik medyczny. Pojęcie to jest wyjaśnione w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. Zgodnie z tym dokumentem ,,Błędem medycznym jest nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powoduje powstanie szkody u pacjenta’’. Pomyłki te możemy podzielić na 4 różne typy:

  • diagnostyczne,
  • terapeutyczne,
  • organizacyjne,
  • techniczne.

Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za niedopatrzenie?

Zarówno placówki medyczne, jak i lekarze ponoszą odpowiedzialność cywilną, zawodową, pracowniczą oraz karną. To właśnie odpowiedzialność cywilna dotyczy błędów medycznych, a jej celem jest wyrównanie szkody, której doznał pacjent na dobrach chronionych prawem, takich jak zdrowie i życie. Pociągnięcie do odpowiedzialności jest możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieją wszystkie 3 wymagane przesłanki. Należą do nich: wina, szkoda oraz związek pomiędzy nimi. Wina dotyczy przede wszystkim naruszenia zasad postępowania i ostrożności, wynikających z reguł wiedzy medycznej. Jako szkodę określa się uszczerbek mogący przybrać formę szkody majątkowej, bądź niemajątkowej.

Wspomniany wcześniej związek między tymi dwoma przesłankami wcale nie musi mieć charakteru pewnego. Do jego stwierdzenia wystarczy jedynie ustalić go z dostateczną dozą prawdopodobieństwa. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy, która stanowi niezbędny warunek do tego, by móc ją komukolwiek przypisać. Rozpatrując tę kwestię powinniśmy wziąć pod uwagę stan wiedzy medycznej występującej w momencie popełnienia konkretnego błędu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ma bardzo duże znaczenie w przypadku wieloletnich procesów. Więcej szczegółowych informacji dotyczących kwestii prawnych znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie?

By ubiegać się o zadośćuczynienie na samym początku powinniśmy ustalić osobę, która ponosi odpowiedzialność za dany błąd medyczny. Po naszej stronie leży również udowodnienie winy i zebranie wymaganej dokumentacji. Ubiegając się o odszkodowanie poszkodowany musi skompletować dokumentację związaną z leczeniem, pochodzącą ze wszystkich odwiedzonych z placówek medycznych. Są to np. informację o wykonanych badaniach czy procedurach medycznych, jakie zastosowano.

Zgodnie z art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Dodatkowo pacjent musi zebrać faktury i rachunki potwierdzające straty poniesione w wyniku wystąpienia błędu medycznego. Poszkodowany powinien zadbać również o to, by dokumentacja medyczna, którą otrzymał nie była sfałszowana. Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów oraz dobre przygotowanie do sprawy znacząco zwiększy szansę na uzyskanie należnego zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *