Czym są poręczenia dla firm?

Firmy, które nastawione są na rozwój swojej działalności, niekiedy potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. Taką pomocą może być kredyt lub pożyczka, pozwalające na zwiększenie obrotów w przyszłości. W otrzymaniu takiego finansowania niezbędne bywa poręczenie, oferowane m.in. przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach.

Na czym polega działalność funduszu poręczeniowego?

Fundusz poręczeniowy

Fundusz poręczeniowy to instytucja, która zajmuje się udzielaniem przedsiębiorstwom z sektora MŚP poręczeń różnego rodzaju zobowiązań finansowych, takich jak m.in. kredyt lub pożyczka. Większość banków dość szybko przyznaje taką pomoc, jednak wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie. . Może być to poręczenie kredytu przez osobę bliską. Niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego banki proszą np. o zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości lub zastawu rejestrowego na środkach trwałych, które należą do majątku firmy. Niektóre firmy nie mają jednak majątku trwałego, który mógłby być zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki. To właśnie kredyt ma być pomocą finansową, za którą dana firma kupi maszyny i niezbędne narzędzia, pomocne w rozwoju firmy.

W wielu sytuacjach to właśnie poręczenie jest niezbędną pomocą dla firm, które chcą zakupić środki trwałem,  towary handlowe czy programy informatyczne. Poręczenie to także możliwość wystartowania w przetargach, co ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Dla kogo przeznaczony jest fundusz poręczeniowy?

Fundusz poręczeniowy

Fundusz poręczeniowy jest dedykowany m. in. dla małych i średnich firm, które nie posiadają własnego zabezpieczenia kredytu. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy pomaga tym firmom, które posiadają siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego. Fundusz ten wspiera także mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 osób, których obrót roczny lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro.

Na co można przeznaczyć poręczenie funduszu poręczeniowego?

poręczenia dla firm

Poręczenia można użyć jako zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, pożyczki gotówkowej na dany cel lub jako pomoc przy przetargach publicznych. Poręczenia nie można jednak użyć do spłaty zobowiązań wobec instytucji państwowych, w tym Urzędu Skarbowego, czy ZUS. Poręczenie funduszu jest więc przeznaczone wyłącznie jako zabezpieczenie kredytów, pożyczek i leasingów, które są udzielane przez instytucje finansowe oraz do dla firm startujących w przetargach jako wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Czy trudno jest otrzymać pomoc funduszu poręczeniowego?

poręczenia dla firm

Otrzymanie poręczenia z funduszu poręczeniowego nie jest trudne. Konieczne jest jednak wypełnienie wniosku, w którym musimy podać wszystkie niezbędne dane firmy, a także załączyć wymagane przez fundusz dokumenty. Wniosek można uzasadnić, by łatwiej otrzymać niezbędną pomoc. W przypadku poręczeń wadialnych, przyznawane są one w formie pakietu do kwoty maksymalnej 1 mln złotych. Umowę na poręczenia wadialne firma podpisuje na 12 miesięcy. Poręczenia wadialne są płatne według cennika, który jest dostępny na stronie: https://wadia.pl/.

Ogromnym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że poręczenie nie kosztuje wiele oraz można je uzyskać bez wychodzenia z domu. Dzięki nim uzyskanie finansowania, czy start w przetargu są znacznie łatwiejsze, a zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie mają wysokich obrotów, ale potrzebują niezbędnych środków na rozwój. Wtedy możliwe jest uzyskanie kredytu czy pożyczki bankowej, nawet bez imponującej historii kredytowej.

Przed podpisaniem umowy, ważne jest skonsultowanie się ze specjalistą, obsługującym klientów w funduszu poręczeniowym.

poręczenia dla firm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *