Co to znaczy Wn lub Ma? Zasada podwójnego zapisu

Zasada podwójnego zapisu

To od niej należy rozpocząć wytłumaczenie czym jest Wn i Ma. Zasada ta zapisana jest w Ustawie o Rachunkowości przez co należy bezwzględnie jej przestrzegać. Mówi ona o tym, że każde zdarzenie gospodarcze należy zapisać w księgach rachunkowych na co najmniej dwóch kontach. Należy pamiętać by zapis znajdował się po przeciwnych stronach oraz wyrażony był w dokładnie takiej samej kwocie.

Co to znaczy Wn lub Ma?

Przy zasadzie podwójnego zapisu jest to kluczowa rzecz do zrozumienia. Jak już wiemy księgując zdarzenia musimy zapisać je po przeciwnych stronach. Można by zadać sobie pytanie, co to za strony? To jest właśnie strona Wn czyli Winien oraz Ma, czyli słowo, którego bardziej uprościć się nie da. Możemy także spotkać się z innymi oznaczeniami. W tym przypadku zamiast Winien używane będzie słowo Debet, zamiast słowa Ma spotkamy się z użyciem słowa Credit. Każde otwierane konto widniejące w planie kont, np. konto rachunek bankowy, ma właśnie te dwie strony. W przypadku konta rachunek bankowy, które jest kontem aktywnym, wszelkie zapisy po stronie Wn będą oznaczały jego zwiększenie. Jeżeli kontrahent przeleje nam pieniądze za wykonaną przez nas usługę, a pieniądze pojawią się na naszym rachunku, na tym koncie dokonany zostanie zapis po stronie Wn, informujący nas o zwiększeniu stanu konta. Należy cały czas pamiętać o zasadzie podwójnego zapisu, to, że pieniądze zostały przelane na nasz rachunek bankowy i zostało to zanotowane na tym koncie nie oznacza, że jest to zakończona operacja.

Dokładnie taka sama kwota musi pojawić się na innym koncie, po stronie Ma. Na koncie rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, zostanie zanotowana właśnie ta sama kwota, informująca nas o tym, że nasz kontrahent wywiązał się z obowiązku zapłacenia nam za wykonaną dla niego usługę. Taka sytuacja będzie miała miejsce gdy nie jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Wtedy dokona się dokładnie takiego zapisu na kontach jaki został przedstawiony. W przypadku gdy jesteśmy VAT-owcami, zapis będzie nieco inny. Wykorzysta się w tym wypadku trzy konta: rachunek bankowy, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz VAT należny. Na koncie rozrachunki z dostawcami i odbiorcami po stronie Ma zostanie dokonany zapis w kwocie brutto. Pozostałe zapisy odbędą się po stronie Wn, w przypadku konta rachunek bankowy będzie to kwota netto. Konto VAT należny będzie natomiast 23% liczbą z kwoty brutto. 

Po co rozróżniać strony Wn lub Ma?

Na koniec okresu sprawozdawczego należy zamknąć wszystkie konta. Wprawdzie ilość zapisów na kontach zależna jest w pewnym sensie od wielkości przedsiębiorstwa i operacji przez niego dokonywanych, mimo to nawet w najmniejszych firmach takich zapisów na kontach jest bardzo dużo. Zamykane na koniec okresu konta mogą wykazywać salda debetowe lub kredytowe, w zależności sum różnych stron tego konta. Jeżeli suma zapisów po stronie Wn jest większa od sumy po stronie Ma, saldo tego konta będzie debetowe. Odwrotna sytuacja sprawi, że przy zamknięciu tego konta saldo będzie kredytowe. 

2 thoughts on “Co to znaczy Wn lub Ma? Zasada podwójnego zapisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *