Co to jest system CMMS i jakie ma zastosowanie w Twojej firmie?

Departamenty utrzymania ruchu stanowią w wielu firmach jeden z najbardziej odpowiedzialnych, ale też rodzących największe wyzwania działów. To właśnie od nich zależy utrzymanie płynnego działania całej infrastruktury technicznej i błyskawiczne reagowanie na wszelkie problemy. Na szczęście specjaliści utrzymania ruchu mogą wesprzeć się nowoczesnym oprogramowaniem klasy CMMS. Czym jest CMMS i jakimi funkcjonalnościami się cechuje?

Cyfrowa transformacja działu UR dzięki systemowi CMMS

Narzędzia klasy Computerised Maintenance Management System stanowią podstawę procesów będących celem działania wszelkich działów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu i zapewnienie ciągłości działania procesów w przedsiębiorstwie. 

Spośród wielu obecnych i powszechnie stosowanych systemów (WMS, ERP, CRM czy MES), system CMMS traktowany jest jako jedno z najważniejszych narzędzi, które nie tylko wpłynie na zwiększenie produktywności procesów i zapewni łatwiejszą drogę do cyfryzacji, ale też dba o ciągłość produkcji i eliminuje wszystkie krytyczny problemy technologiczne

System CMMS to jednak przede wszystkim prewencja – proces, który w przeszłości niedoceniany dzisiaj stanowi element, na którym skupia się działalność każdej nowoczesnej firmy dążącej ku cyfrowej transformacji.

Poznaj funkcjonalności i korzyści z wdrożenia systemu CMMS

Jakie są najważniejsze funkcjonalności systemów klasy CMMS? Na pierwszy plan wychodzi oczywiście wcześniej wspomniana prewencja – planowanie i harmonogramowanie cyklicznych działań, takich jak przegląd infrastruktury technicznej, automatyczne tworzenie harmonogramów i przydzielanie do nich odpowiednich specjalistów działu utrzymania.

Prewencja, choć istotna, nie jest w stanie zapobiec wszystkim awariom. Dlatego też każdy system CMMS wyposażone jest w moduł dodawania, przyjmowania, edytowania i kompletowania zgłoszeń serwisowych. Dział utrzymania ruchu realizuje takie zgłoszenia zgodnie z wewnętrznymi procedurami, a sam system, dzięki bogatej funkcjonalności zapewnia możliwość wglądu w historię serwisów, co ułatwi optymalizację i zapewni większą skuteczność procesów realizowanych w ramach działu. 

CMMS to także nadzorowanie zadań i bieżąca kontrola pracy personelu – regularne delegowanie zadań do mniej obciążonych pracowników i wdrożenie elementów automatyki zapewni większą satysfakcję pracowników z realizowanych zadań i pozwoli im na zajęcie się bardziej rozwojowymi zadaniami. 

Jak zwiększyć produktywność z systemem CMMS?

Wdrożenie CMMS i proces adaptacji narzędzia to kluczowy z punktu widzenia biznesu etap, który warunkuje efektywne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności oprogramowania w codziennych procesach firmy. Dlatego też proces planowania wdrożenia winien być przeprowadzany należycie, uwzględniając wymagania klienta, funkcjonalności, które są dla nas najistotniejsze i firmę wdrożeniową, która zajmie się zaimplementowaniem tego rozwiązania w naszej firmie

Odpowiednio wdrożony system CMMS stanowić będzie kluczowe wsparcie działów utrzymania ruchu i zapewni nam możliwość skupienia zasobów na tym, co najważniejsze – rozwoju firmy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *