Spółki kapitałowe – różnice między spółką kapitałową a spółką osobową

Biznes można prowadzić w różnej formie. Często wybierane są spółki kapitałowe oraz osobowe. Warto wiedzieć czym się różnią.

Odpowiedzialność wspólników spółki kapitałowej i spółki osobowej

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe i spółki osobowe, różnica zachodzi w zakresie odpowiedzialności ich wspólników. Różnica ta wynika z osobowości prawnej obu rodzajów spółek handlowych. Spółka osobowa nie ma osobowości prawnej – konsekwencją tego faktu jest to, iż wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania podmiotu. Jeśli z kolei chodzi o spółki kapitałowe, mają one osobowość prawną. Dlatego też, za zobowiązania podmiotu wspólnicy odpowiadają majątkiem spółki. Z tego tytułu, prowadzenie tego drugiego rodzaju spółek jest bezpieczniejsze w przypadku niepowodzenia.

Spółka kapitałowa i spółka osobowa – różnice w typach podmiotów

Warto wiedzieć, że spółki kapitałowe i spółki osobowe to wspólne nazwy na różnego rodzaju podmioty. Wśród spółek osobowych wyróżnić możemy spółki jawne (w tej formie, zanim wspólnicy odpowiedzą swoim majątkiem, odpowiadają majątkiem podmiotu), spółki partnerskie, które ustawodawca przewidział dla przedstawicieli wolnych zawodów (partnerzy nie odpowiadają tu za zobowiązania innych partnerów), spółki komandytowe, w których charakterystyczna jest konstrukcja komplementariusz–komandytariusz oraz spółki komandytowo-akcyjne. Z kolei wśród spółek kapitałowych wyróżnić możemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnikami takiego podmiotu mogą być osoby fizyczne lub prawne), dla których założenia wymagany jest kapitał (5000 złotych) oraz spółki akcyjne (wspólnikami są akcjonariusze), które dla założenia wymagają wyższego kapitału – 10 000 złotych.

Inne są organy w spółkach kapitałowych. Podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowany jest przez zarząd i zgromadzenie wspólników, z kolei w spółce akcyjnej wyróżnić możemy walne zgromadzenie akcjonariuszy i radę nadzorczą.

Spółki kapitałowe i spółki osobowe – rozliczenia podatkowe i rachunkowość

Kolejne różnice wynikają z prawa podatkowego. W spółkach kapitałowych płaci się podatek dochodowy także od osób prawnych, w osobowych – podatek dochodowy od osób fizycznych. Łatwiejszą sytuację mają spółki osobowe jeśli chodzi o rachunkowość – po spełnieniu warunków dotyczących w głównej mierze obrotów są zwolnione z prowadzenia w pełnym zakresie, która to obowiązuje na przykład spółkę akcyjną.

Dodatkowe informacje na temat spółek pozyskać można korzystając z Kodeksu spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *