Co robić gdy łamane jest prawo pracy?

Każdej osobie pracującej na podstawie umowy o pracę w Polsce przysługuje szereg praw podstawowych. W przypadku naruszenia tych praw pracodawcy mogą podlegać karze grzywny, a w ciężkich przypadkach karze pozbawienia wolności.

Jaki zakres obejmuje prawo pracy?

W Polsce podstawowym prawem regulującym tę branżę jest Kodeks Pracy, a następnie uchwalone na jego podstawie rozporządzenia, układy zbiorowe lub statuty i regulaminy. Głównym zadaniem prawa pracy jest regulowanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w tym ich praw i obowiązków. Prawo pracy obejmuje między innymi spory zbiorowe, porozumienia oraz pomaga w utrzymaniu dobrych warunków pracy w firmach.

Kiedy poprosić o pomoc kancelarię prawną?

Niestety, podobnie jak w innych dziedzinach, prawo pracy obejmuje wiele zagadnień, które dla przeciętnego pracownika mogą być trudne do zrozumienia. Czasami skierowanie do sądu pracy jest nieuniknione. Chociaż wielu z nas wydaje się być ostatecznością, w pewnych okolicznościach ugoda pozasądowa może nie być możliwa. Niektóre konflikty i nieporozumienia są tak złożone, długotrwałe lub wielowarstwowe, że jedynym właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy eksperta. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do profesjonalnej kancelarii prawnej. Warto sprawdzić, czy wybrana przez nas kancelaria prawna ma doświadczenie w tym zakresie.

Jakie przyczyny najczęściej są powodem do wstąpienia w spór prawny?

Kodeks pracy jasno określa zakres obowiązków pracownika, ale także przyznaje mu szereg uprawnień. Poniżej zostało przedstawione Pięć podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce i których łamanie jest najczęstszą przyczyną występowania w spór o łamanie przepisów w zakresie prawa pracy:
1. obowiązki wynikające z umowy (składniki to: strony umowy, data zawarcia, warunki zatrudnienia, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy),
2. wynagrodzenie za pracę (musi być takiej wysokości, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy),
3. Zakaz dyskryminacji (obowiązek równego zatrudnienia wszystkich pracowników w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia),
4. Prawo do wypoczynku (prawo do wypoczynku, który gwarantują przepisy o czasie pracy),
5. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków BHP)

Artykuł opracowano z kancelariaminsk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *