audyt logistyczny

Audyt logistyczny – co warto o nim wiedzieć?

Organizacja pracy w każdym zespole powinna być na możliwie najwyższym poziomie, tylko wówczas wszystkie procesy przebiegają we właściwym rytmie. Często firmom zewnętrznym zleca się przeprowadzenie audytu logistycznego, podczas którego następuje przegląd najważniejszych zagadnień związanych z działaniem magazynu. To nie wszystko, ponieważ w zakresie audytu mieści się ponadto sprawdzenie stosowanych narzędzi, procesów technologicznych. Niezbędne jest także mierzenie najważniejszych wskaźników określających efektywność funkcjonowania całego magazynu.

Co warto wiedzieć o audycie logistycznym?

Przeprowadzaniem audytów logistycznych zwykle zajmują się zewnętrzni eksperci, każda firma może zamówić taką usługę. Przed rozpoczęciem wszystkich prac przedstawiany jest harmonogram, projekt zazwyczaj podlega realizacji w ciągu 4 tygodni. Wszelkie szczegóły ustalane są już w zależności od kilku kryteriów, na przykład zakresu, jaki ma obejmować audyt logistyczny. Niekiedy na zebranie danych potrzebne jest więcej czasu, wówczas okres trwania może się wydłużyć. W wyniku przeprowadzonego audytu logistycznego otrzymuje się ekspercką ocenę zachodzących w firmie procesów magazynowych. W przypadkach niekorzystnej oceny któregoś z obszarów firma otrzymuje rekomendacje w postaci przykładowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tej komórki w przedsiębiorstwie. Audyt logistyczny w konsekwencji prowadzi przede wszystkim do zmniejszenia kosztów logistycznych w firmach. Każdy audyt logistyczny przynosi wnioski mające na celu poprawę w zakresach planowania przestrzeni magazynowej, organizacji pracy w tym dziale i realizacji wszystkich procesów.

Z czego składa się audyt logistyczny?

Na audyt logistyczny składają się części analityczna i doradcza, obie są równie istotne. W pierwszej kolejności firma, dla której przeprowadza się audyt powinna wybrać zespół osób dysponujących niezbędnymi informacjami logistycznymi. Muszą one znać zasady funkcjonowania magazynu, wszelkie procesy w nim zachodzące i obecny sposób działania. Istotne jest też wskazanie częstotliwości ewentualnych spotkań z klientem. Po dostarczeniu wszystkich potrzebnych informacji rozpoczyna się ich analiza, mogą pojawić się dodatkowe pytania, wątpliwości. Ocena stanu logistyki może potrwać czasami wiele dni, zwłaszcza, gdy audyty do tej pory były przeprowadzane z dość niską częstotliwością.

W celu rzetelnego wykonania swojego zadania zewnętrzne firmy zapowiadają wizję lokalną w magazynie Klienta. To najlepszy sposób na dokładne sprawdzenie każdego interesującego obszaru działania, często ma to miejsce po wstępnym ustaleniu planu działania. W ten sposób można go skonfrontować z rzeczywistością i ocenić, czy będzie skuteczny. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej często pojawiają się nowe wnioski, inne rekomendacje. W końcowym etapie następuje prezentacja wszystkich wyników, przedstawiane są najważniejsze dane i wynikające z nich obserwacje. Wskazywane są także spodziewane efekty wprowadzanych zmian, udogodnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *