PIT online i kwota wolna od podatku

Polski Ład 2022. Kwota wolna od podatku – dla kogo i jak się zmieni?

W ramach Polskiego Ładu już od przyszłego roku zmieni się kwota wolna od podatku. Ustawodawca proponuje podwyższenie jej do kwoty 30 000 zł. Kto skorzysta z podwyższenia kwoty wolnej i co jeszcze warto wiedzieć?

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Nowa kwota wolna to efekt założeń programu Nowy Ład i jego sztandarowy element. Według zapisów opublikowanych 26 lipca w projekcie nowelizacji ustawy PIT kwota wolna od przyszłego roku wzroście do kwoty 30 tysięcy złotych. Jest to tylko jedna ze zmian obejmująca podatki. Co ważne, nowo kwota wolna nie będzie degresywna, a więc, bez względu na dochody każda osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych będzie mogła skorzystać z nieopodatkowanego dochodu do 30 tysięcy złotych.

Na czym dokładnie polega kwota wolna?

Kwota wolna od podatku jest to roczny limit zarobków, do którego przekroczenia nie trzeba płacić podatku, składając PIT online. Wypełniając e-deklaracje, nie trzeba więc od tej sumy w rozliczeniu PIT odprowadzać podatku. Aktualnie w naszym kraju obowiązuje degresywna kwota wolna od podatku. A więc im więcej się zarabia, tym ta suma jest niższa. Dla osób o niskich dochodach wynosi ona 8 tysięcy złotych. Później spada do poziomu 3091 zł, który obejmuje większą część społeczeństwa o dochodach rocznych, oscylujących w granicach 13-85 528 zł. Później znowu maleje i przy dochodach 127 tys. zł osiąga wartość 0 zł.

Co ważne, dochód nie jest to kwota netto czy brutto. Jest to tak zwany dochód po odliczeniach albo podstawa obliczenia podatku. Jest ona obliczana po odjęciu od przychodów składki na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów uzyskania przychodów. Kwota, którą proponuje Polski Ład, nie będzie degresywna. A więc próg wynoszący 30 tys. zł rocznie (2,5 tys. zł miesięcznie) będzie obejmował każdego Polaka. Osoby o najniższych dochodach w ogóle nie zapłacą podatku, a więc otrzymają wyższe wynagrodzenie netto. Jeśli chodzi o osoby o wyższych dochodach, one natomiast będą musiały zapłacić podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną. Program PIT pozwoli na łatwe rozliczenie swojego dochodu i złożenie zeznania podatkowego, który uwzględni nową kwotę wolną.

Dla kogo kwota wolna od podatku?

Jeśli chodzi o różne formy opodatkowania, takie jak: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa, to kwota wolna od podatku dotyczy jedynie skali podatkowej. Ten rodzaj opodatkowania opiera się na występowaniu 3 progów podatkowych- 17 procent, 32 procent, a w sytuacji osiągnięcia dochodu powyżej 1 mln zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest stawką 4 procent. Jest to tak zwana danina solidarnościowa. Wysokość stawki podatku zależy od wysokości uzyskanego dochodu, a więc przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

Kwota wolna a małżonkowie

Duże obniżenie podstawy opodatkowania następuje, w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków. Zwłaszcza jeżeli zarobki jednego z nich są wyraźnie niższe aniżeli drugiego, czy jeśli jeden z małżonków w ogóle nie zarabia. Podatek obliczany jest wówczas poprzez zsumowanie dochodów małżonków i dzieląc uzyskaną kwotę na dwa.

Czy coś jeszcze zmieni się w podatkach?

Polski Ład obejmuje jeszcze więcej zmian. Warto pamiętać, że w aktualnym roku osoba fizyczna rozliczając podatek PIT, na zasadach ogólnych spotyka się z 2 stawkami podatkowymi, czyli tak zwanymi progami. Pierwszy próg podatkowy jest to 17% dla rocznych dochodów do 85 528 zł, a drugi próg podatkowy jest to 32 % dla rocznych dochodów wyższych od 85 528 zł. Od roku 2022 progi podatkowe mają zostać podniesione dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Wysokość stawek pozostanie na stałym poziomie 17 i 32 procent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *