Operat przeciwpożarowy – czym jest ten tajemniczy dokument?

Bezpieczeństwo oraz usługi przeciwpożarowe to priorytet dla wszystkich firm i gospodarstw domowych. W 2018 roku rządzący uchwalili tzw. pakiet odpadowy, który w swojej treści oblikował firmy zbierające i przetwarzające odpady do stworzenia dokumentu stwierdzającego wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie magazynowania odpadów. W tym artykule przeczytasz, czym jest dokument o nazwie operat przeciwpożarowy, jakie są główne cele tego dokumentu oraz kiedy powstaje wymóg jego zastosowania.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Dokument o nazwie operat przeciwpożarowy określa kluczowe warunki ochrony instalacji przeciwpożarowej i obiektu przetwarzania odpadków lub jego części. Wszędzie tam, gdzie firma planuje składować odpady, musi być bezpiecznie. Warunki składowania odpadów sprawdza osoba wskazana przez Komendanta PSP, na której terenie znajduje się, zakład przetwarzający śmieci. Dokument z pieczęcią Państwowej Straży Pożarnej należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.

Co znajduje się w operacie przeciwpożarowym?

Aby spełnić warunki do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, należy przedstawić operat przeciwpożarowy, który określa spełnienie następujących warunków:

  • prawidłowe warunki ochrony przeciwpożarowej na terenie magazynowania i przetwarzania odpadów,
  • prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej pod kątem formalno-prawnym,
  • wskazanie listy odpadów składowanych i jednocześnie znajdujących się w grupie łatwopalnych,
  • podział na strefy przeciwpożarowe,
  • określenie granicznej gęstości obciążenia ogniowego,
  • określenie odległości od innych budynków,
  • określenie odległości od hydrantów.

Dodatkowym elementem dokumentu są zdjęcia poglądowe, które są załącznikami do całości dokumentu.

Kiedy wymaga się posiadania operatu przeciwpożarowego?

Operat przeciwpożarowy wymagany jest przede wszystkim w momencie składania wniosku do Urzędu Miasta o wydanie zezwolenia na zbieranie lub magazynowanie odpadów. W czasie powstania zaleceń do Ustawy, w Polsce dochodziło do wielu podpaleń wysypisk śmieci (legalnych i nielegalnych) oraz dochodziło do samozapłonów odpadów łatwopalnych. Operat przeciwpożarowy ma chronić okolicznych mieszkańców przed pożarami. Natomiast, operat przeciwpożarowy nie jest wymagany w przypadku zbierania, przetwarzania lub wytwarzania wyłącznie odpadów niepalnych.

Czy tylko Strażak może opracować operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy może sporządzać rzeczoznawca lub strażak o odpowiednich kwalifikacjach, a ich wybór jest zależny od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności na terenie miasta to Marszałek Województwa lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznacza rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast jeśli organem właściwym jest Starosta, to zostanie wyznaczona osoba posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub posiada ukończone studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *