Magazyn – co musisz o nim wiedzieć

Wizerunek przedsiębiorstwa w oczach odbiorców kształtuje się na podstawie ich doświadczeń z firmą, poziomu satysfakcji ze świadczonych usług oraz czasu realizacji zamówienia – oczywiście im krótszy, tym stopień zadowolenia klienta jest wyższy. Terminowość dostaw zależy między innymi od sprawnie funkcjonującego i efektywnie zarządzanego magazynu, czyli miejsca, gdzie dochodzi do przepływów towarów podczas faz przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania. Czym jest magazyn i jakie funkcje spełnia? A dodatkowo, czym są magazyny otwarte i czym różnią się od magazynu półotwartego i zamkniętego oraz kilka słów na temat podstawowego wyposażenia magazynowego. Tych zagadnień będzie dotyczył ten artykuł, serdecznie zapraszamy do lektury.

Co to jest magazyn – definicja

Magazyn to obszar celowo wyodrębniony z powierzchni, w którym dochodzi do składowania zapasów zgodnie z założoną technologią i z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa magazynowanych dóbr materialnych. Magazyn jest wyposażony w systemy ułatwiające przyjęcie ładunków, odpowiednie środki transportu służące do ich rozmieszczenia w przestrzeni oraz narzędzia magazynowe umożliwiające składowanie. Dodatkowo obecne są technologie usprawniające kompletację i wysyłkę, a wszystkie procesy mogą być nadzorowane przez cyfrowe systemy kontrolujące przepływy dóbr w magazynie, ich stany magazynowe oraz bezbłędnie lokalizujące każdą składowaną jednostkę.

Rodzaje magazynów ze względu na typ budowli

Kryteriów wyróżniających poszczególne rodzaje magazynów jest bardzo wiele. Biorąc pod uwagę wyznacznik dotyczący rozwiązań budowlanych i stopnia zabezpieczenia przechowywanych ładunków wyodrębniamy następujące rodzaje:

  • magazyny otwarte: ogrodzone place zewnętrzne z utwardzoną nawierzchnią, przeznaczone do składowania towarów odpornych na działanie zmiennych czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, wiatr, nasłonecznienie, wiatr, które mogą być odkładane bezpośrednio na ziemię lub być umieszczane w regałach magazynowych; wymagają najniższych nakładów finansowych związanych z budową;
  • magazyny półotwarte: proste konstrukcje z dachem i dwiema lub trzema ścianami, w których można składować towary odporne na zmiany temperatury, ale jednocześnie takie, które wymagają ochrony przed opadami atmosferycznymi; przykładem magazynu półotwartego są wiaty lub zasieki magazynowe,
  • magazyny zamknięte: to budynki z izolacją, posiadające ściany i dach, najbardziej uniwersalne, przeznaczone do przechowywania każdego ładunku dzięki możliwości wprowadzenia i utrzymania preferowanych warunków klimatycznych w środku obiektu; najbardziej kosztowny rodzaj magazynu, ale jego niewątpliwą zaletą jest szansa całorocznego użytkowania.

Podstawowe wyposażenie magazynu

Magazyn, wraz z realizowanymi w nim procesami intralogistycznymi odgrywa ważną rolę w całym łańcuchu logistycznym. By każda faza przebiegała efektywnie, obiekt magazynowy musi zostać wyposażony w narzędzia, które wpływają na płynność i bezpieczeństwo działań pracowników. Do podstawowego wyposażenia magazynu zaliczamy:

  • regały magazynowe: to trwałe konstrukcje, które można łatwo skonfigurować pod składowane ładunki, pomagają zagospodarować przestrzeń magazynową, uporządkować zapasy oraz zmaksymalizować gęstość przechowywania,
  • wózki widłowe: to urządzenia manipulacyjne przyspieszające działania w obiekcie magazynowym, służące do transportowania ładunków wewnątrz i na zewnątrz magazynu, wykorzystywane do odkładania towarów w przeznaczone do tego miejsce oraz pobierania go w celu kompletacji i wysyłki; wśród tych pojazdów wyróżniamy wózki widłowe paletowe bez napędu, wózki elektryczne oraz wózki spalinowe, które sprawdzają się przy pracach przeładunkowych poza halą magazynową,
  • wyposażenie automatyczne magazynu: to linie przenośnikowe pracujące w trybie ciągłym, usprawniające przemieszczanie ładunków w magazynie, dzięki nim występuje możliwość oszczędności wydatków związanych z pracą operatorów wózków widłowych oraz z ilością posiadanych wózków widłowych; rodzaj wybranego transportera zależy od typu składowanej jednostki, wyróżniamy przenośniki rolkowe, łańcuchowe i taśmowe; przykładem przenośnika, który optymalizuje strefę przyjęć i wydań jest innowacyjny system Q-Loader umożliwiający rozładunek i załadunek całej naczepy w czasie poniżej 6 minut, z kolei przykładem automatycznego systemu realizującego bezobsługowe, gęste układanie zapasów w regałach oraz ich późniejsze pobieranie jest technologia Q-Block, która jest bardzo dobrą alternatywą dla układnic,
  • cyfrowe wyposażenie informatyczne: to automatyczne systemy komputerowe wspierające zarządzanie magazynem, zwiększające wydajność procesów intralogistycznych oraz kontrolujące i nadzorujące pracę urządzeń automatycznych, do najbardziej popularnych technik koordynacji działań magazynowych należy system WMS.

Kilka słów podsumowania na temat magazynu 

Magazyn to szczególne miejsce w łańcuchu dostaw pomiędzy produkcją a dystrybucją, w którym składowane są ładunki i zapasy magazynowe. Główną jego rolą w znaczeniu logistycznym jest zachowanie ciągłości przepływu towarów. Właściwe administrowanie takim obiektem może przyczynić się do sukcesu firmy lub skutkować porażką danego przedsiębiorstwa, dlatego warto przeanalizować i właściwie dobrać zarówno typ magazynu, jak i adekwatne jego wyposażenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *