Kiedy warto wykonać wartościowanie stanowisk pracy?

Kiedy warto wykonać wartościowanie stanowisk pracy?

Zmiany na rynku gospodarczym wywołane pandemią, wysoką inflacją, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz wojną w Ukrainie sprawiają, że zakres zadań i wycena stanowisk pracy w ostatnich latach uległa znacznej zmianie. Aby móc je w odpowiedni sposób wycenić potrzeba przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy, które zrelatywizuje co jest istotne na danym stanowisku i ile określone stanowisko jest warte w odniesieniu do całej siatki płac w organizacji . Na czym więc polega wartościowanie stanowisk pracy, jak wygląda w praktyce i kiedy warto się na nią zdecydować?

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy to nic innego jak zidentyfikowanie wszystkich stanowisk i ich ocena punktowa wg. tych samych ustalonych kryteriów. Liczba kryteriów i ocena punktowa jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Dopiero na tej podstawie wycenia się wykonywaną przez pracowników pracę na danych stanowiskach w firmie albo na podstawie wewnętrznego regulaminu płac albo na podstawie raportów płacowych bazujących na kryteriach bazujących na opracowanym modelu stanowisk z wykonanej wartościowania stanowisk pracy. Dzięki takiemu podejściu można ustalić odpowiednią hierarchię stanowisk pracy w firmie oraz zaprojektować odpowiedni, nowoczesny system wynagrodzeń pracowników, a także zarządzania nimi.

Wartościowanie stanowisk pracy w praktyce

Proces wartościowania stanowisk pracy jest złożony i składa się z kilku etapów. W przypadku wykonującej go dla swoich klientów firmy Nova Praxis składa się on z trzech kroków. Pierwszym z nich jest przeanalizowanie obecnej struktury stanowisk w firmie oraz określenie przynależnych do nich zakresów obowiązków. Drugi krok to ustalenie kryteriów wartościowania stanowisk, na podstawie których będą wartościowanie stanowiska pracy, które muszą być odpowiednio dopasowane. Ostatnim krokiem wartościowania stanowisk pracy jest wycena stanowisk i opracowanie wyników na podstawie analiz porównawczych, pod kątem znaczenia ich dla strategicznych działań firmy oraz ujednolicenia. Efektem są więc w tym przypadku dane, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do:

  • tworzenia lub modyfikowania systemu motywacyjnego pracowników,
  • ujednolicenia systemu płac.

W jakich firmach warto przeprowadzić wartościowanie stanowisk pracy?

Przeprowadzenie wyceny stanowisk pracy pozwala na zwiększenie efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz stworzenie odpowiedniego podziału obowiązków pracowników, wynagradzanego w adekwatny sposób. Dlatego też wartościowanie stanowisk pracy powinno zostać przeprowadzone w przedsiębiorstwach, którym zależy na nowoczesnym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi w swojej organizacji oraz zwiększenia skuteczności jej działania przekładającego się na zyski, z wykorzystaniem posiadanych już zasobów. Pozwala ono bowiem dostosować funkcjonowanie firmy do nowej sytuacji na rynku, bez czego jej istnienie mogłoby być postawione pod dużym znakiem zapytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *