Jaki jest czas oczekiwania na decyzję z banku odnośnie przyznania kredytu?

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję z banku odnośnie przyznania kredytu?

Decyzja kredytowa to informacja od banku o zgodzie lub odmowie udzielenia kredytu gotówkowego bądź hipotecznego. Decyzja podejmowana jest w odpowiedzi na złożony przed kredytobiorcę wniosek i przeprowadzeniu całej procedury weryfikacyjnej. Wstępne decyzje udzielane są klientom zazwyczaj ustnie, a ostateczne zawsze mają formę pisemną.

Od czego zależy czas oczekiwania na decyzję kredytową?

Decyzja kredytowa uprawniająca do zawarcia umowy to decyzja ostateczna udzielana w sposób pisemny po odbyciu całej procedury weryfikacyjnej. Wcześniej kredytobiorca może otrzymać decyzję wstępną, która może zmienić się w toku dalszego procedowania lub warunkową, czyli zależną od spełnienia dodatkowych wymagań. Pozytywna decyzja kredytowa zwykle ważna jest 30 dni, choć w wielu bankach jest to dłuższy okres. Decyzja negatywna oznacza brak zgody na udzielenie kredytu. Co ważne, odmowa udzielenia kredytu przez jeden bank nie oznacza udzielenia decyzji negatywnej w innej instytucji. Dlatego szukając odpowiedniej oferty, warto korzystać z usług firmy dFinance.pl, która współpracuje z największymi bankami w Polsce.

O tym, jak szybko będzie udzielona decyzja kredytowa, decyduje rodzaj kredytu, przy czym najdłużej rozpatrywane są wnioski o kredyt hipoteczny – ustawowo jest to 21 dni kalendarzowych. Nie bez znaczenia na czas oczekiwania pozostaje liczba aktualnie procedowanych wniosków i ilość wewnętrznych procedur w banku, a także kompletność wniosku – konieczność uzupełnienia braków wydłuża cały proces.

Jak długo czeka się na decyzję kredytową?

Jak już wspomniano wcześniej, w przypadku kredytu hipotecznego zwykle jest to kilka tygodni, co wynika z konieczności wyceny nieruchomości i zakresu niezbędnych formalności. Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, to czas oczekiwania może wynosić od kilku do kilkunastu dni, chociaż coraz częściej banki udzielają odpowiedzi w ciągu zaledwie parunastu minut. Wiele zależy jednak od kwoty zaciąganego kredytu, okresu spłaty i zdolności kredytowej. Jeśli spłata ma być rozłożona na kilka lat, do wnikliwiej analizuje się sytuację finansową klienta.

Kredyty z umową na czas określony zwykle nie wiążą się z dodatkowymi zabezpieczeniami, ale wymaga się załączenia dokumentów potwierdzających dochody. Bank szybciej przeanalizuje wniosek o kredyt osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę osiągającej stałe i regularne dochody. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku działalności gospodarczej, umów o dzieło i umów zleceń, gdzie zwykle mamy do czynienia z nieregularnymi i zmiennymi dochodami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *