Jaka jest różnica między stawką WIBOR 1M, 3M i 6M?

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który ma kluczowe znaczenie dla rynku finansowego i jego uczestników. Jest używany w umowach kredytowych, do wyceny obligacji i innych instrumentów finansowych. WIBOR służy zatem do określania ceny pieniądza na rynku. Najczęściej mamy do czynienia z WIBOR 1M, 3M lub 6M. Są to terminy, które spotykamy w różnego rodzaju umowach kredytowych (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny).

Chociaż WIBOR wzbudza wiele emocji, to jednak nie każdy z nas dokładnie wie, czym jest. Z naszego artykułu dowiesz:

  • Czym jest WIBOR i w jaki sposób się go ustala?
  • Od czego zależy
  • Czym różni się WIBOR na 1M, 3M i 6M.

Czym jest WIBOR?

WIBOR (z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate) jest to stopa procentowa, po której banki komercyjne są gotowe pożyczać pieniądze (oferować dopzyty) innym bankom na rynku międzybankowym na określony termin. Służy do ustalania oprocentowania różnych produktów finansowych, w tym kredytów bankowych.

WIBOR to wiarygodny i transparentny wskaźnik referencyjny, który jest zgodny z unijnym Rozporządzeniem BMR, a proces jego ustalania jest przeprowadzany przez licencjonowanego Administratora wskaźników i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak ustala się stawkę WIBOR?

Wysokość stawek referencyjnych WIBOR jest ustalana w każdy dzień roboczy podczas tzw. fixingu, w którym biorą udział największe banki komercyjne, działające w Polsce. Procedura obliczania stawki WIBOR jest zgodna z unijnym Rozporządzeniem BMR i przeprowadzana przez Administratora w oparciu o dane przekazywane mu przez banki będące Uczestnikami Fixingu (tzw. Kwotowania). Przy dostatecznej liczbie otrzymanych Kwotowań Administrator odrzuca dwa najniższe i dwa najwyższe Kwotowania, a z pozostałych wyciąga średnią, która wyznacza wartość WIBOR.

Kwotowania to nic innego jak dane z transakcji zawieranych przez Uczestników Fixingu, przetwarzane w automatyczny sposób zgodnie z narzuconym przez Administratora algorytmem.

Podstawę dla Kwotowań stanowią, w zależności od ich dostępności, następujące rodzaje transakcji:

  • transakcje z innymi Uczestnikami Fixingu;
  • transakcje z innymi instrytucjami finansowymi.

Jeżeli brak jest odpowiedniej liczby transakcji, jako Kwotowanie przekazywane jest tzw. Kwotowanie Wiążące, czyli wiążąca oferta zawracia transakcji depozytowej przez kwotujący bank z innym Uczestnikiem Fixingu. Sposób ustalenia Kwotowania Wiążacego jest ściśle regulowany i kontrolowany przez Administratora oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

 Co wpływa na wskaźnik WIBOR?

WIBOR jest ściśle skorelowany z główną stopą procentową banku centralnego (w Polsce jest nim Narodowy Bank Polski – NBP). Polityka stóp procentowych reguluje ilość pieniędzy na rynku i ma za zadanie zatrzymać inflację lub stymulować wzrost gospodarczy.

Jeśli Rada Polityki Pieniężnej (RPP), czyli organ NBP, podnosi stopy procentowe albo gdy taka decyzja jest oczekiwana przez rynek (zazwyczaj gdy inflacja rośnie zbyt szybko), to należy się spodziewać, że wzrośnie również WIBOR. Gdy stopy procentowe spadają lub rynek spodziewa się ich spadku, wartość wskaźnika WIBOR zazwyczaj również spada. Zdarza się więc, że WIBOR wyprzedza decyzje RPP i wskazuje kierunek zmian związanych z głównymi stopami procentowymi NBP.

WIBOR 1M, 3M i 6M – czym się różnią?

Banki, które oferują sobie nawzajem pożyczki, mogą to robić na różne okresy. I tak:

  • WIBOR 1M mówi nam o tym, jaka jest wysokość oprocentowania dla depozytów składanych między instytucjami finansowymi na jeden miesiąc;
  • WIBOR 3M mówi nam o tym, jaka jest wysokość stopy procentowej dla depozytów składanych między instytucjami finansowymi na trzy miesiące;
  • WIBOR 6M mówi nam o tym, jaka jest wysokość stopy procentowej dla depozytów składanych między instytucjami finansowymi na sześć miesięcy.

Dlaczego skupiamy się właśnie na tych konkretnych terminach? Wynika to z tego, że są one zazwyczaj stosowane w umowach kredytowych z oprocentowaniem zmiennym. Przykładowo do wyceny kredytu gotówkowego stosuje się najczęściej WIBOR 1M. Z kolei w umowach o kredyt hipoteczny spotykamy zazwyczaj WIBOR 3M i 6M.

Należy jednak podkreślić, że są również inne terminy stawek WIBOR. Najkrótszy z nich to WIBOR ON (ovenight), który dotyczy pożyczek udzielonych na jeden dzień, a najdłuższy to WIBOR 1R (dotyczy pożyczki na rok).

Każda z tych stawek ma duże znaczenie dla kredytobiorców. Jeżeli podpisałeś/aś umowę, która opiera się na WIBOR 1M, to wysokość Twojej raty może zmieniać się nawet co miesiąc. Każdą zmianę głównych stóp procentowych odczujesz praktycznie już przy kolejnej racie.

W przypadku WIBOR 3M będziesz czekać na zmianę wysokości raty co najmniej trzy miesiące. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy stopy procentowe rosną, ponieważ jakiś czas będziesz płacić niższą ratę. Przykładowo: jeśli ostatnia wartość oprocentowania kredytu była ustalona w kwietniu, ratę zapłaciłeś/aś w maju, a RPP podniosła stopy procentowe w czerwcu, to w przypadku WIBOR 3M do aktualizacji oprocentowania dojdzie zazwyczaj w lipcu, a wyższą ratę zapłacisz dopiero w sierpniu. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy stopy procentowe spadają.

Jeśli w Twojej umowie widnieje WIBOR 6M, to wtedy okres oczekiwania na zmianę raty będzie jeszcze wyższy. Różna, często wyższa, będzie także wysokość samej stawki, co obrazuje że pożyczki na różne okresy są różnie oprocentowane.

Podsumowując: WIBOR to ważny wskaźnik referencyjny, który ma duże znaczenie dla całego rynku finansowego i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie. Jest używany do ustalania oprocentowania kredytów ze zmienną stawką procentową, obligacji oraz do wyceny instrumentów finansowych. Okres WIBOR mówi nam o tym, jak często może zmieniać się np. oprocentowanie kredytów oraz wpływa na jego wysokość.

Aktualne informacje o stawkach referencyjnych znajdziesz na: https://bankiwpolsce.pl/.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *