Jak inwestować w fundusze hedgingowe?

Fundusze hedgingowe inwestują w bardziej ryzykowne aktywa, ale zapewniają też inwestorom wyższy zwrot z inwestycji. Znane ze swoich bardziej ryzykownych inwestycji, fundusze hedgingowe przyciągają bogatszych inwestorów, którzy szukają wyższych zysków i są gotowi podjąć większe zakłady.

Jeffrey Fulk, szef Alvarium Investmens, które nadzoruje aktywa klientów o wartości 17 miliardów dolarów, zauważył, że ich celem jest wdrażanie strategii, które generują zyski i nie są skorelowane z tradycyjnymi rynkami.

Dalej zauważył: “Wierzymy, że fundusze hedgingowe zapewniają ekspozycję na unikalne inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, które nie mogą być dostępne za pośrednictwem tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych”.

Znane firmy w branży funduszy hedgingowych zarządzają setkami miliardów dolarów amerykańskich i są to między innymi Bridgewater Associates, AQR Capital Management, J.P. Morgan Asset Management i Renaissance Technologies.

Fundusze hedgingowe znane są również z tego, że stosują bardziej agresywne strategie, wykorzystując dźwignię finansową lub inwestując w alternatywne klasy aktywów, takie jak spółki prywatne, nieruchomości, bardziej ryzykowne aktywa, waluty i towary.

Taka struktura funduszu pozwala na bardziej efektywne uchwycenie źródeł “alfa”, które pochodzą z behawioralnych, analitycznych, informacyjnych i technicznych (błędnych) cen.

Robią to poprzez skomplikowane strategie inwestycyjne, które obejmują inwestowanie poprzez zajmowanie długich (zysk na plusie) i krótkich pozycji (zysk na minusie), używanie dźwigni finansowej i stosowanie instrumentów pochodnych.”

Dla tych, którzy są zainteresowani inwestowaniem w fundusze hedgingowe, oto kilka niezbędnych informacji:

Jak zacząć inwestować w fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe były kiedyś funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi tylko dla zamożnych inwestorów, którzy inwestowali poprzez długie i krótkie pozycje w akcjach i opcjach.

Ale to już nie jest prawdą i termin “fundusz hedgingowy” jest teraz używany w odniesieniu do funduszu, który nie jest funduszem prywatnym, funduszem hedgingowym ani funduszem nieruchomości. Z tego powodu inwestorzy muszą dokładnie zbadać każdy fundusz, aby w pełni zrozumieć strategię, którą stosuje, a także rodzaje aktywów, w które inwestuje, oraz to, czy stosuje dźwignię finansową lub instrumenty pochodne i inne ważne czynniki.

Minimalna inwestycja może się bardzo różnić w zależności od funduszu hedgingowego. Większość z nich ma minimalną kwotę pomiędzy 500 000 a 1 milionem dolarów, ale niektóre mogą mieć jeszcze wyższe wymagania.

Z tego powodu fundusze hedgingowe są zarezerwowane głównie dla zamożnych osób, które mogą zainwestować minimalną kwotę, nie skupiając się zbytnio na jednym funduszu.

Zarządzający funduszami hedgingowymi o charakterze instytucjonalnym mogli ustalić wyższe minimalne inwestycje. Istnieją również różne strony trzecie, które zapewniają dostęp do funduszy hedgingowych po niższych wartościach.

Czy fundusze hedgingowe są dla Ciebie odpowiednie?

Fundusze hedgingowe mają różne strategie, zyski i opłaty, a ich menedżerowie zazwyczaj mogą zmieniać strategie lub aktywa funduszu bez konieczności informowania o tym akcjonariuszy. Niektórzy zarządzający tymi funduszami skupiają się na zwiększaniu Twoich zysków, podczas gdy inni są bardziej zainteresowani dywersyfikacją Twojego portfela.

Kiedy inwestor ma jasność co do tego, czego właściwie szuka, może łatwiej przeanalizować fundusz i stwierdzić, czy inwestycja w ten fundusz pomoże mu osiągnąć jego cele inwestycyjne.

Bardzo zamożni inwestorzy powinni przeanalizować zespół zarządzający funduszem, wyniki funduszu w przeszłości, ekspozycję funduszu na ryzyko oraz strategię funduszu. Opłaty są kolejnym ważnym czynnikiem i składnikiem funduszy hedgingowych. Fundusze hedgingowe mają zazwyczaj wyższe opłaty niż inne instytucje wspólnego inwestowania.

Typowa opłata dla funduszy hedgingowych to “2 i 20”, co oznacza 2% rocznie od zarządzanych aktywów i dodatkowe 20% od zysków.

Może się to wydawać bardzo drogie, ale jest tego warte.

Niektóre fundusze hedgingowe obniżyły nawet swoje opłaty i pobierają 1,5% rocznej opłaty za zarządzanie aktywami oraz 17,5% opłaty od zysków.

Ale podejście najlepszych zarządzających funduszami hedgingowymi pozostaje niezmienne, więc zapłacisz 2% i 20%, a w przypadku niektórych zarządzających może to być oczywiście więcej.

Fundusze hedgingowe mają okresy, w których nie mogą pozbywać się aktywów

W przeciwieństwie do exchange-traded funds czy funduszy akcyjnych, większość funduszy hedgingowych wymaga od inwestorów pozostawienia swoich środków w funduszu przez pewien okres czasu przed ich wycofaniem. Jest to znane jako okres blokady, okres wypowiedzenia lub ograniczenie w dysponowaniu aktywami i jest szczegółowo opisane w dokumentach prawnych.

Okres ten różni się w zależności od funduszu, ale zwykle trwa co najmniej rok.

Fundusze hedgingowe często inwestują w opcje na nieruchomości lub towary, ale oferują one mniejszą płynność niż fundusze giełdowe, które możesz sprzedać tego samego dnia, w którym je kupiłeś.

Eksperci twierdzą, że fundusze hedgingowe najlepiej nadają się dla bardzo zamożnych inwestorów, którzy szukają inwestycji o wysokim ryzyku i zmienności, aby osiągnąć najwyższe zyski.

Dywersyfikacja funduszy hedgingowych

Fundusze hedgingowe mogą być użyteczną inwestycją, ponieważ oferują możliwość dywersyfikacji portfela inwestora i zapewniają brak korelacji z rynkiem akcji.

Zamożni ludzie często chcą mieć dostęp do prywatnych inwestycji i alternatywnych strategii inwestycyjnych. Pozwala im to zabezpieczyć swoje portfele przed tradycyjnym ryzykiem rynkowym poprzez inwestowanie w alternatywne aktywa.

Niektórzy inwestorzy preferują fundusze hedgingowe, ponieważ mogą one dodać więcej ryzyka do ich portfeli niż fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe i fundusze typu ETF, które są bardziej regulowane przez prawa i ograniczenia.

Wybór odpowiedniego zarządzającego funduszem hedgingowym nie jest jednak w żadnym wypadku łatwym zadaniem. Niektóre fundusze hedgingowe mogą być naprawdę wyjątkowe. Warren Buffet zaczął zarządzać pieniędzmi inwestorów poprzez fundusz hedgingowy. Fundusze hedgingowe mogą przyciągać najlepszych i najzdolniejszych menedżerów.

Wady inwestowania w fundusze hedgingowe

W większości przypadków w fundusze hedgingowe mogą inwestować tylko akredytowani inwestorzy, którzy są w stanie zainwestować minimalną wymaganą kwotę. Jedna z głównych strategii stosowanych przez zarządzających funduszami hedgingowymi, takich jak dźwignia finansowa i inwestowanie w prywatne lub alternatywne aktywa. Jednak ryzyko straty może być bardzo wysokie, ale zyski również.

Inwestorzy płacą wysokie opłaty zarządzającym funduszami hedgingowymi za zarządzanie ich aktywami, a także muszą monitorować, czy fundusz osiąga lepsze wyniki niż benchmarki, takie jak indeks giełdowy S&P 500 czy Dow Jones Industrial Average.

Fundusze hedgingowe mają reputację funduszy osiągających gorsze wyniki od rynku, ale jest to nieco mylący argument, ponieważ wiele funduszy hedgingowych stara się maksymalizować swoje zyski poprzez regulowanie ryzyka.

Jedną z największych wad jest to, że zbyt wielu inwestorów zaczęło ostatnio inwestować w fundusze hedgingowe, co sprawia, że bardzo trudno jest zidentyfikować naprawdę wyjątkowych menedżerów inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *