Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty?

Faktura proforma jest dokumentem stosowanym pomiędzy przedsiębiorcami i stanowi rodzaj oferty lub dokumentu, którego głównym celem jest określenie rodzaju wykonywanej usługi lub sprzedawanego towaru przez jedną stroną, a kwotą jaką zapłaci za nią druga strona. Dokument ten wystawia się przed dokonaniem umówionej czynności a także przed wystawieniem faktury głównej.

Czym jest faktura proforma i kiedy się ją wystawia?

Przepisy ustawy o VAT w art. 2 jednoznacznie, enumeratywnie i w katalogu zamkniętym, określają jakie elementy powinna zawierać w swojej treści faktura a także inny dokument, który pomimo braku bezpośredniego nazewnictwa będzie traktowany jako faktura. Wiele osób zastanawia się, czy faktura proforma może być traktowana jako pełnoprawny dokument księgowy oraz nad tym, czy generuje ona obowiązki podatkowe tak jak właściwa faktura? Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, należy uznać, że faktura proforma nie może stanowić pełnoprawnego dokumentu księgowego, przez co nie może być dokumentem na podstawie którego generuje się obowiązek podatkowy. Ministerstwo podkreśla ponadto, że bezpośrednie oznaczenie dokumentu jako faktury proforma, już poprzez swoje nazewnictwo wyklucza fakturę proforma spod dokumentów wchodzących do katalogu faktur. Dokument ten ma charakter jedynie informacyjny i nie odzwierciedla rzeczywistej operacji gospodarczej pomiędzy stornami. Nie wpisuje się jej także do ewidencji księgowej.

Program do faktur na system Windows

Podsumowując, niezależnie od tego czy tego typu dokument został wystawiony w formie papierowej czy elektronicznej, oraz bez względu na to, czy usługa została wykonana, faktura proforma powinna być uznawana wyłącznie za dokument który pełni funkcję informacyjną o kwocie wymaganej zaliczki lub określa sposób zapłaty pomiędzy kontrahentami.

Czy fakturę proformę trzeba zapłacić?

Faktura proforma nie może być utożsamiana z fakturą VAT a także z dokumentem, z którego bezpośrednio wynika obowiązek zapłaty. Przez wiele lat ustalenie, czy z faktury proforma wynika obowiązek podatkowy było niejasne, także w orzecznictwie sądów polskich. Aktualne orzecznictwo bezpośrednio określa, że faktura proforma nie wywołuje ani obowiązków podatkowych ani obowiązku zapłaty. Przedsiębiorca wystawiając fakturę kontrahentowi, która jest fakturą proforma nie może dochodzić od kontrahenta zapłaty ani innych żądań czy roszczeń. Znajdujące się na takim dokumencie daty określające termin zapłaty, stanowią jedynie umownie obowiązek płatności, jednak nie mają charakteru bezwzględnego. Mimo tego, że faktura proforma nie wiąże się z reguły z obowiązkiem zapłaty, przedsiębiorca zamawiający usługę lub towar, powinien liczyć się z tym, że brak płatności, pomimo umówienia się między stronami, może wiązać się z pogorszeniem stosunków z kontrahentem oraz utratą zaufania drugiej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *