Co warto wiedzieć o rynku Forex?

Dzięki postępowi technologicznemu rynek Forex oferuje wiele możliwości prywatnym inwestorom i traderom. Co warto wiedzieć przed decyzją o zakupie?

Handel walutowy, często określany jako forex lub FX polega na kupnie i sprzedaży walut. Dzięki postępowi technologicznemu rynek Forex oferuje wiele możliwości prywatnym inwestorom i traderom. Co warto wiedzieć przed decyzją o zakupie?

Na czym polega handel na rynku Forex?

Handel na rynku Forex polega na spekulacyjnym kupnie i sprzedaży walut w celu osiągnięcia zysku. Może być również wykorzystywany do „zabezpieczania” istniejących zakładów walutowych przed wahaniami kursów. Rynek walutowy jest nie tylko największy na świecie, ale również najbardziej aktywny.

Według najnowszego trzyletniego raportu Banku Rozrachunków Międzynarodowych, globalny handel na rynku Forex w 2019 roku wynosił 6,6 biliona dolarów dziennie. Kwota ta jest ponad dwukrotnie większa niż roczny produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii.

Głównym celem handlu na rynku forex jest przewidywanie, czy wartość jednej waluty wzrośnie czy spadnie w stosunku do innej.

Inwestor może kupić walutę, myśląc, że jej wartość wzrośnie, a następnie sprzedać ją z zyskiem. Może również sprzedać walutę dzisiaj, zakładając, że jutro jej wartość spadnie, a następnie odkupić ją po niższym kursie.

Godziny otwarcia

Poszczególne giełdy papierów wartościowych, takie jak giełdy w Londynie, Frankfurcie i Hongkongu, pracują w określonych godzinach i dlatego są z natury otwarte w trybie ciągłym.

W przeciwieństwie do nich, rynek Forex jest rynkiem działającym przez całą dobę, z czterema głównymi centrami handlowymi pracującymi w różnych strefach czasowych: Londyn, Nowy Jork, Tokio i Sydney. Gdy w jednym miejscu handel został wstrzymany, rynek Forex kontynuuje działalność w innym. Inwestycje odbywają się również w Zurychu, Frankfurcie, Hong Kongu, Singapurze i Paryżu.

Większość transakcji na rynku walutowym odbywa się między inwestorami instytucjonalnymi działającymi w imieniu osób prywatnych, bankami i innymi organizacjami oraz firmami międzynarodowymi.

Co wpływa na decyzję o handlu na rynku Forex?

Handel na rynku Forex odbywa się z wielu powodów, na przykład w celu zabezpieczenia się przed międzynarodowym ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. Jest również wykorzystywany do spekulacji na temat wpływu wydarzeń geopolitycznych, takich jak wzrost napięć między Rosją a Zachodem w związku z Ukrainą. Wydarzenia polityczne i klęski żywiołowe mogą potencjalnie znacząco zmienić siłę waluty danego kraju, prowadząc do potencjalnych zysków lub strat handlowych.

Forex jest również sposobem na zapewnienie dywersyfikacji w ramach portfela inwestycyjnego. Ponieważ rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu, daje inwestorom możliwość reagowania na wiadomości, które mogą mieć wpływ na giełdę danego kraju dopiero znacznie później.

Wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do analizy obejmują:

  • stopy procentowe;
  • stopa inflacji;
  • bilans płatniczy danego kraju i jego polityka gospodarcza;
  • stosunek rządu do interwencji na rynkach walutowych.

Jak rozpocząć handel na rynku Forex?

Rozpoczęcie handlu na rynku Forex to właściwy wybór spośród wielu platform internetowych prowadzonych przez brokerów forex, a także kilku aplikacji transakcyjnych (sprawdź platformy inwestycyjne i ranking dostępnych ofert).

Należy mieć jasny pomysł na rodzaj transakcji, które chcemy przeprowadzić i dowiedzieć się, ile to będzie kosztować u wybranego dostawcy platformy lub aplikacji. Im bardziej niejasna para walutowa, tym szerszy spread będzie prawdopodobnie potrzebny do realizacji transakcji.

Niektóre z najbardziej popularnych platform posiadają fora, na których można porozmawiać z innymi użytkownikami. Jeśli jesteś zupełnie początkującym traderem, zwróć uwagę na dostawców, którzy oferują samouczki online lub możliwość przećwiczenia transakcji na rachunkach demonstracyjnych z wirtualnymi pieniędzmi.

Ponieważ rynek walutowy nigdy nie śpi (z wyjątkiem weekendów), 24-godzinne wsparcie ze strony dostawcy platformy jest niezwykle przydatne. Niektóre usługi pozwalają na automatyczne otwieranie i zamykanie pozycji po osiągnięciu określonych poziomów obrotu, dzięki czemu konto nie będzie narażone na niemiłą niespodziankę.

Aby mieć szansę na zysk, konieczne jest zbadanie wybranych przez siebie walut. Musisz znać z wyprzedzeniem daty, kiedy kraje podają do publicznej wiadomości swoje kluczowe komunikaty gospodarcze dotyczące danych o PKB, bilansie płatniczym czy stopie inflacji.

Rynki akcji, stopy procentowe i ważne wiadomości również odgrywają rolę w określaniu siły lub słabości waluty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *