PIT-37 – dla kogo, jak rozliczyć, do kiedy? Ulgi podatkowe w PIT-37

Rozliczenie się z podatku to obowiązek, który ciąży na znaczącej większości społeczeństwa. Dopełnienie wszelkich formalności związanych z wykazaniem uzyskiwanych przychodów jest kluczowe, a wszelkie opóźnienia bądź zaniechania mogą wiązać się z surowymi karami. Aktualnie funkcjonuje wiele formularzy PIT, które różnią się od siebie mniej lub bardziej i są dedykowane konkretnym osobom. Jednym z nich jest PIT-37. Co należy o nim wiedzieć i kto powinien z niego skorzystać? Oto zbiór najważniejszych informacji!

Deklaracja dedykowana sporej części podatników

PIT 37 to deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy są osobami fizycznymi i uzyskali przychody pochodzące z pracy na etacie lub świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej, a w ciągu roku rozliczaniem i pobieraniem zaliczek na podatek zajmował się płatnik. W tym wypadku jest to zleceniodawca lub zakład pracy. To również dokument dla tych, którzy uzyskali dochody z tytułu:

 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
 • stypendiów naukowych,
 • praw autorskich lub praw majątkowych,
 • pracy świadczonej jako osoba skazana bądź aresztowana,
 • pracy nakładczej,
 • rent oraz emerytur krajowych,
 • świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń.

Najprościej rzecz ujmując, taki formularz powinien więc wypełnić praktycznie każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o konkretne składki. Warto podkreślić, że istotna jest tutaj jeszcze jedna kwestia. Mianowicie, podatnik nie może zajmować się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej w zgodzie z założeniami zasad ogólnych oraz skali podatkowej. Deklarację PIT-37 można złożyć wspólnie z małżonkiem, jednak tylko wtedy, gdy on także jest uprawniony do skorzystania z tego rodzaju druku. To również właściwy formularz dla osób samotnie wychowujących dziecko, które pragną rozliczyć się razem z małoletnim potomstwem.

Aktualnie obowiązujący termin rozliczenia PIT-37

Pamiętajmy o tym, że podczas składania zeznania PIT-37 możemy skorzystać z określonych ulg. Są to między innymi ulgi na:

 • Internet,
 • rehabilitację,
 • samochód,
 • leki,
 • badanie i rozwój,
 • darowizny na organizacje społeczne, na cele charytatywno-opiekuńcze oraz przeznaczone na poczet kultu religijnego.

Aby było to możliwe, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony formularz. Jak rozliczyć Pit-37? Istnieje kilka opcji. Pierwszą z nich jest pobranie stosownego druku z siedziby Urzędu i uzupełnienie go odpowiednimi danymi osobistymi, między innymi na podstawie dokumentów otrzymanych od pracodawcy. Możemy zrobić to samodzielnie lub zlecić profesjonalistom, którzy zajmują się tym zawodowo. Wypełniony formularz należy osobiście złożyć w placówce albo wysłać go pocztą.

Ciekawym sposobem jest również elektroniczne rozliczenie podatku, przy pomocy dedykowanej temu rządowej platformy lub oprogramowania, które zostało stworzone w tym celu. W takim wypadku wysyłamy plik przez Internet, a następnie otrzymujemy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po tym, którego ona dotyczy.

Fot: pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *