KIP (karta informacyjna przedsięwzięcia) – co zawiera i dla jakich inwestycji jest wymagana?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który dla wielu osób brzmi tajemniczo. Nie każdy wie, kiedy jest on niezbędny. Jeśli jednak będziemy chcieli zrealizować jakąś inwestycję mogącą wpływać na otoczenie, z pewnością spotkamy się z tym określeniem. Karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie KIP, to po prostu dokument, który wskazuje kluczowe cechy inwestycji, mogące mieć znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Dowiedz się więcej!

Czym jest i co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie KIP to oficjalny dokument, który zawiera szczegółowe dane na temat planowanej inwestycji. Jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektu. Ta z kolei jest konieczna, gdy mamy w planach inwestycję mogącą znacząco oddziaływać na środowisko. 

KIP to dokument, w którym powinny znaleźć się takie informacje jak rodzaj i cechy inwestycji, ale również skala, powierzchnia czy jej usytuowanie. Koniecznie trzeba wspomnieć również o tym, w jakiej technologii będzie stawiana inwestycja i jaki może mieć wpływ na środowisko. 

Opisywany dokument składa się z wielu elementów, dlatego sporządzenie KIP to zadanie dla doświadczonych osób, ponieważ wymaga to odpowiednich uprawnień, a poza tym dokument musi być koniecznie czytelny i klarowny. 

Kto odpowiada za przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Inwestor ma obowiązek przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia. Rzadko jednak zdarza się, że to on ją przygotowuje. Najczęściej powierza to zadanie zewnętrznej firmie. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zyskuje się pewność, że KIP stworzy grupa ekspertów, posiadająca wieloletnie doświadczenie i wiedzę, więc ryzyko popełnienia błędów, które mogłyby przedłużyć czas oczekiwania na rozpoczęcie realizacji inwestycji, jest dosłownie minimalne. To sposób na to, aby zaoszczędzić sobie nerwów i niepotrzebnego stresu. Jeśli chcesz to zlecić, sprawdź ofertę firmy AvesNature. 

Kiedy niezbędna jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana w różnych sytuacjach. Trzeba ją sporządzić m.in. przy budowie domu jednorodzinnego, np. ze względu na położenie na obszarze chronionym. Będzie potrzebna również wtedy, gdy chcesz zbudować farmę fotowoltaiczną, skup złomu, halę lub magazyn, stację paliw lub planujesz inwestycje w obszarach Natura 2000. KIP jest niezbędna zawsze gdy chcesz otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *