Jak działa windykacja?

Wiele osób nie ma pojęcia, czym jest windykacja. Na wstępie trzeba wyjaśnić, że jest to dochodzenie własności przy użyciu środków wskazanych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

Czym jest windykacja?

Potocznie windykacja jest określana także jako dochodzenie należności i ściąganie długów. Z reguły mamy do czynienia z windykacją pieniężnych wierzytelności. Trzeba jasno zaznaczyć, że należności z faktur za zakupiony towar lub usługę są windykowane w życiu gospodarczym. Natychmiast, gdy powstaje zaległość płatnicza, to warto rozpocząć działania windykacyjne. Można przypuszczać, że czas w takiej sytuacji działa na korzyść dłużnika. Prawdopodobieństwo odzyskania długu zmniejsza każdy tydzień braku zapłaty.

Jaka jest opinia o windykatorach?

W społeczeństwie opinia o firmach windykacyjnych jest bardzo negatywna. Wynika ona przede wszystkim z nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów. Wiele osób uważa, że firmy windykacyjne łamią prawo swoimi działaniami. Tymczasem całkowicie legalne jest działanie firm windykacyjnych. Polskie prawo pozwala podejmować wszelkie działania, które zmierzają do dochodzenia swojej własności. Warto wspomnieć, że działania nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym i nie łamią obowiązujących przepisów. W likwidowaniu zatorów płatniczych w gospodarce pomagają profesjonalne i działające etycznie firmy windykacyjne. Windykatorzy natomiast muszą:

  • działać zgodnie z prawem,
  • realizować postanowienia umowy,
  • uzgodnić harmonogram spłaty.

Jak dogadać się z windykacją?

Dla niektórych firm wierzycieli jest to w rzeczywistości ostatnia deska ratunku przed ogłoszeniem bankructwa. Osobiste spotkania windykatora z dłużnikiem mają na celu zwiększyć presję na spłatę zaległych zobowiązań. Lepiej rozpoznać składniki majątku dłużnika i ocenić sytuację finansową dłużnika. Windykator powinien także z osobiście z dłużnikiem uzgodnić harmonogram spłaty zobowiązań i podpisać ugodę. Przedsiębiorcy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, więc podejmują próby samodzielnego wyegzekwowania płatności. Chcą oni także w pełni kontrolować wszystkie windykacyjne działania. Jednak na samodzielne działania trzeba poświęcić dużo czasu, a do tego bywają nieskuteczne. Jednak one również nie są bezkosztowe.

Artykuł opracowano we współpracy z kancelariaprzyjaciol.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *