co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Podatki, a w szczególności proces ich rozliczania, nastręczają niejednokrotnie licznych trudności osobom, które na co dzień nie zajmują się taką działalnością. Koszty uzyskania przychodu należą do tej grupy wydatków, które są ponoszone, by rozwijać swoją firmę. Warto więc uważnie przyjrzeć się kosztom uzyskania przychodu, by bez problemu rozliczyć PIT 2021.

Koszty uzyskania przychodu – czym są?

O kosztach uzyskania przychodu mówi się wtedy, gdy przedsiębiorca wykonuje działania w obrębie:

 • dokonywania remontu pomieszczeń biurowych,
 • zaopatrywania się w sprzęt i akcesoria, które są niezbędne do wykonywania pracy,
 • ponoszenia kosztów związanych z opłatami czynszowymi,
 • opłacania kosztów związanych z mediami,
 • zaopatrywania się w oprogramowania komputerowe,
 • utrzymywania pomieszczeń biurowych, w tym korzystania z usług sprzątających,
 • opłacania pensji pracowniczych,
 • zakupu paliwa do pojazdów służbowych,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • wydatków związanych z prowadzeniem księgowości,
 • wydatków wynikających z prowadzenia kampanii marketingowych,
 • oferowania pracownikom kursów oraz szkoleń doszkalających,
 • utrzymywania aut służbowych.

Każda osoba, która prowadzi swoją działalność musi rozważyć, czy w jej interesie leży generowanie wysokich kosztów uzyskania przychodu. Bardzo istotne w tej kwestii wydaje się świadome wykorzystywanie dostępnych ulg. Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy rozliczają się na zasadach ogólnych lub liniowo, podatek dochodowy jest niższy. By prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe PIT przez Internet, warto sprawnie rozróżniać kwestie kosztów uzyskania przychodu i wydatków z zakresu prywatnego. Eksperci doradzają również, by wykorzystywać usługi leasingowe oraz wynajem, w ramach umów długoterminowych. Dzięki temu rozwiązaniu, środki mogą pozostać na koncie bankowym, a koszty uzyskania przychodu mogą zostać z powodzeniem odliczone od postawy opodatkowania.

Koszty uzyskania przychodu – czym NIE są?

Rozliczając PIT online, warto przyjrzeć się katalogowi wydatków, które nie wchodzą w koszty uzyskania przychodu. Przy wypełnianiu e-pitów, nie warto odliczać:

 • odsetek, które pojawiły się z tytułu nieterminowej spłaty podjętych zobowiązań podatkowych,
 • odsetek związanych z nieterminową spłatą zobowiązań budżetowych,
 • wydatków poniesionych na reprezentację,
 • kosztów, które przeznaczone zostały na spłatę rat wziętych pożyczek i kredytów,
 • wydatków, które wygenerowało ubezpieczenie AC pojazdu osobowego, do równowartości 150 tysięcy złotych,
 • odpisów amortyzacyjnych aut osobowych, w kwocie powyżej 150 tysięcy złotych.
 koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu – umowa o pracę

Każdy zawarty stosunek pracy determinuje otrzymywanie od pracodawcy na rzecz pracownika:

 • wynagrodzenia,
 • premii,
 • nagród,
 • zapomóg,
 • świadczeń w naturze.

Powyższe kwestie są składowymi przychodu. To właśnie od niego odliczane są składki oraz wszystkie ponoszone przez pracownika koszty, które wiążą się z umożliwieniem mu uzyskania gratyfikacji. Pozostała suma stanowi wynagrodzenie netto pracownika. Koszty uzyskania przychodu, które mogą zostać odliczone, związane są z rekompensatą konieczności dojazdów do miejsca pracy. Zawierają się w tym:

 • częstotliwość dojazdów,
 • transport komunikacją publiczną,
 • odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy,
 • poruszanie się własnym środkiem transportu.

Pracownik, który mieszka w miejscowości, gdzie znajduje się miejsce pracy, ma prawo do pomniejszenia kwoty przychodu o 250 zł/miesiąc, zaś dojeżdżający z miejsc ościennych o 300 zł/miesiąc.

PIT online – Twoja pomoc przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu

By uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów, które mogą wystąpić przy rozliczaniu PIT 2021, warto skorzystać ze świetnej pomocy, jaką jest system e-pity. Dzięki jego wykorzystaniu w sposób niezwykle intuicyjny i sprawny, każdy użytkownik rozliczy podatki bez wychodzenia z domu. Program e-pity uwzględnia aktualnie obowiązujące prawo podatkowe i wszelkie kwestie z nim związane tak, by PIT online i jego wypełnienie nie stanowiło dla nikogo trudności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *